Apptjekkeren

 

Hvad er Apptjekkeren?

Apptjekkeren er et værktøj til vurdering af kvalitet i apps målrettet psykiatri og mental sundhed. Apptjekkeren består af en række spørgsmål, der afdækker appens sikkerhed, kvalitet,  og brugervenlighed.

Apptjekkeren er målrettet sundhedsprofessionelle, der har brug for hjælp til at vælge den rette app og til at vurdere om appens kvalitet og sikkerhed er i orden.

Apptjekkeren er udviklet med henblik på brug i Psykiatrien i Region Syddanmark. Den er udviklet og tilpasset gennem pilotafprøvninger af apps i samarbejde med behandlere og patienter i Psykiatrien i Region Syddanmark. Den bygger på de krav som Psykiatrien i Region Syddanmark stiller for at kunne anbefale brug af en given app. App tjekkeren vil løbende blive tilpasset nationale og europæiske tilgange til vurdering af app kvalitet.

Derudover er Apptjekkeren er udviklet med inspiration fra eksisterende vurderingsværktøjer til mobilapplikationer og guidelines for app vurdering, der endnu er under udvikling.

 

Eksisterende værktøjer:

 

Guidelines under udvikling:


Apptjekkerens elementer

Sikkerhed

Første trin i Apptjekkerens sikkerhedstest er en risikovurdering. Apptjekkerens risikovurdering i sikkerhedstesten er inspireret af den app-kategorisering, der er udviklet af App Assessment UK, som inddeler apps i forskellige risikoniveauer. Efter at appens risikoniveau er fastlagt ledes man igennem et beslutningsdiagram, der afdækker om der indsamles personfølsomme data, hvordan disse behandles og hvordan man som bruger bør håndtere ansvaret for data. Dette beslutningsdiagram er udviklet af Telepsykiatrisk Center med afsæt i gældende lovgivning og i dialog med Enhed for Informationssikkerhed, og Colab Plug & Play i Region Syddanmark. Afhængig af appens kompleksitet kan man også blive ledt igennem et beslutningdiagram, der afdækker om appen bør være CE-mærket. Dette beslutningdiagram er udviklet af Lægemiddelstyrelsen.

Kvalitet

Anden del af Apptjekkeren vurderer appens kvalitet. Spørgsmålene angående design og funktioner er udviklet med inspiration fra MARS og KNMG’s Medical App Checker. Spørgsmålene vedrørende baggrundsinformation og klinisk kvalitet er  primært udformet på baggrund af behov og erfaringer indsamlet gennem afprøvninger af apps i Psykiatrien i Region Syddanmark mens enkelte  spørgsmål er udformet med inspiration fra MARS og KNMG’s Medical App Checker.  

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark CoLab Denmark