Udvikling og afprøvning

Udvikling og afprøvning

Her på siden kan du finde inspiration og sparringsmuligheder i forhold til udvikling og afprøvning af apps til psykiatrien.

CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner med udviklingen af nye løsninger, der kan styrke recovery hos mennesker med sindslidelser.

CoLab Recovery & Rehab tilbyder både længere forløb, der strækker sig fra idé til implementering, og mindre forløb bestående af enkelte services med udgangspunkt i jeres behov. Her kan du læse mere om, hvad CoLab Recovery & Rehab tilbyder.

Colab

 

Vision & Plan

Hvad er jeres udfordringer? Hvad er jeres visioner?

CoLab Recovery Rehab kan hjælpe med at udarbejde en projekt- og tidsplan. Ved gennemførelse af projekter i psykiatrien er der mange faldgruber, der kan være relevante at tage med i det tidlige planlægningsarbejde.

CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe med:

 • Samskabelse på tværs af sektorer
 • Funding
 • Offentlig-Privat Innovationsarbejde (OPI)

Research & Analyse

Med research og analyse kan projektet valideres og kvalificeres ud fra viden om marked, konkurrenter og målgruppe. CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe til indsamling af viden og analyse af kvalitative og kvantitative data og skabe et solidt grundlag for det videre arbejde.

CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe med:

 • Behovsafdækning
 • Markedsanalyse
 • Målgruppeanalyse

 

Idé & Koncepter

Baseret på resulta­ter fra research og analyse opstilles en række muligheder, og der udvikles et koncept, der matcher jeres udfordring med markedets behov.
CoLab Recovery & Rehab hjælper med at sortere og udvælge de idéer, der er bedst egnede til videre kvalificering.

CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe med:

 • Co-creation med brugere
 • Konceptudvikling

 


Kvalificering & Test

Inden løsningen kan komme på markedet, er der behov for kvalificering og afprøvning af bl.a. brugervenlighed og teknisk kompatibilitet. CoLab Recovery & Rehab tilbyder adgang til test i hverdagen sammen med brugerne og sammen med alle de aktører, der er omkring en bruger – deres pårørende, kommunale aktører og klinisk fagpersonale på sygehuse. 

Få testet din løsning i et simuleret teknisk miljø i CoLab Plug & Play Lab eller i et virkelighedsnært miljø i driften med brugere, bl.a. testpanelet Psykiatriens hverdagstestere. CoLab Plug & Play Lab tilbyder rådgivning omkring godkendelse af produkter til sundhedssektoren og et overblik over lovkrav og gældende regler.

CoLab Recovery &Rehab kan hjælpe med:


Implementering & Evaluering

Når løsningen er klar til markedet, kan CoLab Recovery & Rehab hjælpe med at udarbejde en implementeringsplan, der understøtter de arbejdsgange og udfordringer, der kan opstå i et implementeringsforløb. Efter implementering kan CoLab Recovery & Rehab hjælpe med at designe og gennemføre en evaluering af løsningens effekt.

CoLab Recovery & Rehab kan hjælpe med:

 • Design af testforløb
 • Udarbejdelse af implementer­ingsplan 
 • Design af evaluering
 • Effektvurdering
 • Business case

 

Datastandarder og IT-sikkerhed

Når man skal udvikle løsninger til sundhedsområdet er der en række IT-sikkerhedsmæssige krav, som skal overholdes. Nogle af disse er forholdsvis ligetil (f.eks. kravet om at data skal opbevares på en server indenfor EU) men andre krav kan være mere komplekse at se hvordan man efterlever. F.eks. krav til håndtering af data som opsamles på en app og derefter vises for de sundhedsfaglige via en hjemmeside eller en anden app. Her kommer en række krav i spil omkring hvordan man skal håndtere adgangen til data, logning mv.

Hos Colab Plug&Play kan du få vejledning om lovgivning og standarder. Du kan blandt andet få vejledning om:

 • Vejledning om datastandarder og krav til datasikkerhed
 • Vejledning om reference arkitektur og tværsektoriel datadeling
 • Vejleding om CE mærkning
 

Du kan også få hjælp til at få testet om din løsning overholder disse krav. I forhold til udviklingssamarbejde og tests kan Colab Plug&Play hjælpe med:

 
 • Test af PHMR standard (anvendes bl.a. til hjemmemonitoreringsdata), FHIR standard.
 • Big Data, Bring Your Own Data, sensordata
 • Test af tværsektoriel datadeling

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark CoLab Denmark