Vejledning

Vejledning

Apptjekkeren er udviklet til vurdering af kvalitet i apps målrettet psykiske vanskeligheder. Her tager vi dig igennem de nødvendige skridt for at vurdere en app. Hvis du allerede kender den, kan du blot springe direkte til Apptjekkeren.

Apptjekkeren består af tre komponenter, som tilsammen giver en vurdering, der tager højde for nøgledata, sikkerhed og appens kvalitet:

 

Hvor finder jeg information om en app?

Før du går i gang med en vurdering skal du sikre dig at du har adgang til nødvendig information om appen. Det vil typisk være en beskrivelse af nøgledata om appen (navn, udgave, osv.), indhold, funktionalitet og som minimum en fortrolighedspolitik (privacy policy, brugerbetingelser). NB: Hvis udvikler ikke har en tilgængelig fortrolighedspolitik bør du kraftigt overveje ikke at anvende appen.

Der er typisk tre kilder til viden om en app: 

Information i App-butikker som App Store eller Google Play. Enhver seriøs app-udvikler bør stille grundig information til rådighed om en app i app butikken. Denne information kan bestå af en beskrivelse af nøgledata, indhold, funktionalitet og som minimum en fortrolighedspolitik (privacy policy, brugerbetingelser). Disse beskriver hvordan data indsamles og behandles, om der samarbejdes med underleverandører, hvordan man eventuelt får slettet sine data efter endt brug m.m.. Disse dokumenter vil ofte ligge tilgængelige under ‘oplysninger’ i App-butikken.

Information på udviklers hjemmeside. Visse udviklere foretrækker at gøre uddybende information tilgængelig på deres hjemmeside. I så fald bør der i app-butikkerne være et direkte link til udviklers hjemmeside. Informationen du søger vil være den samme, dvs. en beskrivelse af nøgledata, indhold, funktionalitet og som minimum en fortrolighedspolitik (privacy policy, brugerbetingelser). 

Information i selve appen. Ind imellem kan informationen i App-butikkerne og/eller på udviklers hjemmeside være mangelfuld. Informationen kan dog også findes i mange apps; Typisk under menupunkter, der kan hedde ‘Indstillinger’, ‘Brug af appen’, ‘Om appen’, ‘Betingelser for brug’ eller lignende. 

 

Trin 1 i Apptjekkeren: Nøgledata om appen

Her bliver du ført igennem en række afkrydsningsmuligheder, som afdækker tekniske specifikationer om appen, hvem der har udviklet appen, hvordan den er udviklet, målgruppe, sprog, platform, pris m.m. Det er information du skal bruge for at kunne foretage en indledende vurdering af om appen er relevant at undersøge nærmere og eventuelt tage i brug.

Trin 2 i Apptjekkeren: Vurdering af sikkerhed

Det er helt afgørende, at du som sundhedsprofessionel foretager en vurdering af om appen indsamler og behandler patientens data på en forsvarlig måde, før du anbefaler den til brug. Sikkerhedsvurderingen tager dig igennem op til 3 trin, men om der er behov for at nå igennem alle 3 trin afhænger af, om appen indsamler personfølsomme data, og om appen bør godkendes som medicinsk udstyr. NB: Du bør aldrig springe denne vurdering over forud for anvendelse af en app, og hvis du bruger Apptjekkeren til at guide dine valg her og nu fremfor at samle information til en anmeldelse, kan du med fordel gennemføre en vurdering af sikkerhed, før du forholder dig til nøgledata. Det er ærgerligt hvis man forelsker sig i en app, som efterfølgende viser sig at bryde med sikkerhedskravene.

De 3 trin for vurdering af sikkerhed bør følges i denne rækkefølge:

1. Risikovurdering 

I risikovurderingen skal du overordnet  forholde dig til om appen indsamler data, hvilke data appen indsamler f.eks. personoplysninger eller helbredsdata og hvilke funktioner appen skal udføre. Find den kategori, som bedst matcher appen. En app kan godt passe ind i flere kategorier, men så vælges den kategori med den højeste talværdi. Talværdien, eller koden, vil definere om appen har et lavt, moderat eller højt risikoniveau. Dette risikoniveau udstikker en retning for om du behøver at vurdere appen i forhold til datasikkerhed og eventuelt behov for godkendelse som medicinsk udstyr (CE-mærkning). 

2. Vurdering af datasikkerhed 

Hvis appen i risikovurderingen har fået kategori R2 og opefter, så bør du efterprøve den i forhold til datasikkerhed. Her svarer du på en række spørgsmål om datasikkerhed, som hjælper dig med at vurdere om appen lever op til de sikkerhedskrav den skal. Apptjekkeren tager højde for at apps kan være meget forskellige i forhold til kompleksitet og dataindsamling, og derfor vil det typisk forekomme at nogle apps klarer vurderingen med 1 eller 2 spørgsmål, men andre er så komplekse at man måske skal op til 8 spørgsmål igennem. 

3. Vurdering af behov for CE-mærkning

De færreste apps vil have behov for godkendelse som medicinsk udstyr (CE-mærkning), men hvis risikovurderingen i trin 1 tildeler appen kode R5 og opefter er det nødvendigt at du laver et tjek. Vurderingen er bygget op efter Lægemiddelstyrelsens model for CE-mærkning, og vil afklare om og hvilken CE-mærkning appen bør have.

 

Trin 3 i Apptjekkeren: Vurdering af kvalitet

Nu er du igennem de indledende trin og skal lave den sidste og afgørende vurdering af appens kvalitet. Denne del af Apptjekkeren tager dig igennem 4 kategorier med hver 3 spørgsmål:

1) Baggrundsinformation

2) Klinisk kvalitet

3) Funktionalitet

4) Design

For hvert spørgsmål kan du give appen en score fra 1 til 3. Denne score lægges til sidst sammen i Apptjekkeren, som beregner et gennemsnit for dig. Denne kvalitetsvurdering vil typisk kræve at du klikker rundt i appen og gør dig bekendt med dens funktioner. Er der spørgsmål du ikke kan finde svar på, bør du give appen 1 point. Det vil altid være en individuel vurdering om du synes appens samlede score er høj nok, og om du synes den scorer højt nok i de kategorier, der er vigtige for dig. Ganske få apps vil få en samlet score på 3 points og på MindApps arbejder vi som udgangspunkt med at en app helst skal have en score mellem 1,75-3.0 for at vi synes den er anbefalelsesværdig.

 

Anmeldte apps på MindApps.dk 

MindApps.dks kvalitetsvurdering baserer sig på Apptjekkeren og en review proces, hvor mindst to uafhængige sundhedsprofessionelle og en datasikkerhedskyndig konsulent fra Telepsykiatrisk Center anmelder samme app. Resultatet er en score og en screeningsrapport, hvor man kan læse mere om appens kvalitet og sikkerhed. Kun de apps, der opfylder de grundlæggende krav til kvalitet og datasikkerhed kommer på MindApps.dk. Har den enkelte app mindre problemer med sikkerheden, for eksempel manglende adgangskode, vil det fremgå af app anmeldelsen.

 

Giv os din feedback

Apptjekkeren er et værktøj, som er udviklet med inspiration fra lignende værktøjer til vurdering af kvalitet i apps. Apptjekkeren er dynamisk og udvikles løbende, så den følger nyeste lovgivning og viden på området og vi optimerer løbende på den, så den er så nem som muligt at anvende. Din feedback på brug af Apptjekkeren er meget velkommen.

 
Skriv til os og fortæl, hvordan Apptjekkeren er at bruge på mindapps@rsyd.dk.

 

 

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark CoLab Denmark