SAM – Self-help for Anxiety Management

SAM består af en lang række øvelser, der skal hjælpe brugeren med at kontrollere angst. I appen findes et bibliotek af øvelser, hvor de øvelser der findes særligt relevante for brugeren kan gøres hurtigt tilgængelige i patientens egen værktøjskasse. Øvelserne strækker sig over vejrtrækning og tankeøvelser til reflekterende spørgsmål omkring livsstil.
Appen har en humør-registreringsfunktion, hvor angst én eller flere gange dagligt kan registreres og visualiseres over tid på en graf.

Du kan læse mere om appen her.

Godt at vide:

 • Det frarådes at benytte notefunktionen på grund af manglende kode på appen.
 • Det frarådes at oprette en brugerprofil eller benytte det sociale netværk, da dette kan betyde, at personfølsomme oplysninger deles. I appen findes kun telefonnumre til engelske hjælpetjenester.

 

+

 

÷

 • SAM får en score på 1,78, hvor design og funktionaliteten trækker ned. Dette skyldes hovedsageligt at der er en del funktioner i appen, hvilket kan gøre den uoverskuelig.
 • Appen fås kun på engelsk

 

Brugerperspektiv:

SAM er en app med mange funktioner. Derfor bør der i behandlingen introduceres til én funktionalitet af gangen, og derefter kan patienten selv kigge videre i appen efterfølgende. Appen kan virke lidt læsetung for nogle patienter. Dette betyder, at SAM kræver gradvis introduktion før man kan få glæde af de mange funktioner. Desuden skal behandler afsætte tid til at gøre sig bekendt med appen og dens øvelser. Til gengæld oplever brugere at appen er god og har en række redskaber der er brugbare.

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Alle øvelser i appen er udstyret med en informationsknap (i) i hjørnet hvor øvelsen beskrives.

 • Panikhjælp (Help for anxiety NOW)

Her finder du tre øvelser af 1-5 min varighed til behandling af panikangst. En vejrtrækningsøvelse, en billedøvelse og en tankeøvelse.

 • Registrering (How’s my anxiety right now?)

Dette er et registreringsværktøj, hvor du kan bedømme og registrere følelsen af angst, bekymrede tanker, fysisk ubehag og frygt. Bedømmelsen foregår med en ‘slider’, der repræsenterer de fire måleparametre. Det er muligt at registrere flere gange på en dag, men appen anbefaler at man kun gør det én gang i døgnet.

 • Selvhjælp (Self-help with SAM)

Her kan du finde forskellige øvelser under kategorierne: “Information”, “Tanker om angst”, “Fysisk afslapning”, ”Mental afslapning”, “Helbred” og “Små øvelser”. Alle øvelser har et “level” fra 1-3, der bestemmer sværhedsgraden, herudover er øvelserne også farveopdelt. Grøn er øvelser, der skal nedbringe eller kontrollere angst. Lilla er refleksionsøvelser eller information om angst. Øvelser kan via menuen tilføjes eller fjernes fra egen værktøjskasse.

 • Notefunktion (Things that make me anxious)

Her kan man oprette en note omkring angstfremkaldende eller hæmmende aktiviteter. Man kan registrere sine følelser i noten med samme parametre som i registreringen (følelsen af angst, bekymrende tanker, fysisk ubehag og frygt). Det er også muligt at tilføje en påmindelse.

 • Værktøjskasse (My anxiety toolkit)

Her finder du øvelser fra selvhjælp som er tilføjet egen værktøjskasse.

 • Visualisering (Anxiety tracker)

Her vises en graf over udviklingen af de registrerede parametre (følelsen af angst, bekymrende tanker, fysisk ubehag og frygt). Du kan vælge at få graferne vist i timer, dage, uger eller måneder samt at få vist alle grafer eller kun nogle.

 • Socialt netværk (Social cloud)

Sociale netværk til deling af tanker og metoder til håndtering af angst, med andre brugere.

Metode

Appen bygger på kognitiv adfærdsterapi, samt registrering til angsthåndtering og støtte til brugeren.

Målgruppe

Appen er udviklet til personer med angstlidelser. Det vil være op til den enkelte behandler om den også er relevant for andre målgrupper.

Udvikler og samarbejdspartnere

Appen er udviklet i et samarbejde mellem MyOxygen og University of the West of England, Bristol. MyOxygen er en privat softwareudvikler, mens University of the West of England er et offentligt universitet.

Data og sikkerhed

Appen er sikker at bruge så længe du ikke opretter en brugerprofil, gør brug af notefunktionen eller tilgår sociale netværk igennem appen. Du skal samtidig være opmærksom på, at der ikke er kode på appen.

Klinisk effekt

Der findes ingen studier af appens kliniske effekt, men dens indhold er baseret på kognitiv adfærdsterapi, som er en anerkendt klinisk metode.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark