BetterOff – nedtrapningsdagbog

BetterOff er et støtteværktøj til ned- og udtrapning af antidepressiv medicin. Appen fungerer som en dagbog, hvor brugeren først sætter et personligt mål for forløbet og derefter registrerer nedtrapningssymptomer og bivirkninger.

Appen er designet som en kalender, hvor brugeren dagligt kan registrere graden af fysiske og psykiske symptomer på en skala fra 1-5. Hertil kan der tilføjes en note til beskrivelse af eventuelle atypiske forhold på dagen.    

Godt at vide:

Brugeren skal være opmærksom på, at appen udelukkende er et støtteværktøj til at gøre den enkelte bevidst om det personlige nedtrapningsforløb. Appen kan ikke helbrede, diagnosticere eller erstatte lægens opfølgning, og brugen af appen bør være i samarbejde med en behandler. Eventuelle beslutninger om dosisændring skal træffes i samarbejde med lægen.

+

  • BetterOff scorer højt på brugervenlighed.
  • Mulighed for at definere et personligt mål med nedtrapningen.
  • Funktionel og intuitiv.
  • God baggrundsinformation med en fin beskrivelse af udvikler.

 

÷

  • Testpanelet efterspørger en overskuelig overbliksfunktion over den personlige udvikling af symptomerne.
  • BetterOff er kun tilgængelig på Iphone.
  • Der er ikke en pinkode på app’en, hvorfor brugerens symptomregistreringer kan være lettere tilgængelig, hvis telefonen mistes.
  • Man skal vænne sig til at anvende appen, da man nemt kommer til at ændre på graden af symptomet, når man scroller ned over symptomlisten.

 

Man skal være opmærksom på, at brugeren gerne skal have en vis mængde overskud, da man selv skal indtaste, vælge og navigere i symptomerne. I denne sammenhæng bør behandlere overveje, hvorvidt appen skal anbefales til patienter som ikke i forvejen er opmærksomme på egne symptomer, da appen nødig skal blive selvforstærkende i forhold til symptomerne.

BetterOff lever op til datasikkerhedskravene. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er pinkode på appen, så mister man telefonen kan andre få adgang til oplysninger om brugerens helbred.

Appstore angiver at BetterOff udbydes på engelsk og dansk, hvilket ikke er tilfældet. Den udbydes på dansk.

 

 

Brugerperspektiv:

Psykiatriens hverdagstestere har testede appen og BetterOff som et brugbart redskab, der giver indsigt i egen udvikling og derfor også med fordel kan anvendes sammen med en læge under et nedtrapningsforløb. Hverdagstesterne giver desuden udtryk for, at appen kan være med til at mindske utryghed, da den kan forberede brugeren på, hvad man måske kan forvente af symptomer i forbindelse med nedtrapning af antidepressiv medicin. BetterOff kræver imidlertid flere tekniske tilretninger for at fungere optimalt. Desuden udtrykker hverdagstesterne et ønske om bedre overblik over registrerede symptomer, hvilket skal være med til at give brugeren et mere sammenhængende billede af egen udvikling. Appen fungerer således overvejende som forventet, men kræver endnu tekniske tilpasninger og videreudvikling på elementer i appen for at opfylde sit fulde potentiale.

Du kan læse hele rapporten her

 

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Mål med nedtrapning:
I dette felt kan man vælge et personligt mål fra dropdown menuen eller tilføje eget mål for nedtrapningen. Derudover angives medicintype og tilhørende dosis. Fordelen ved angivelse af medicintype og dosis ved starttidspunkt er, at brugeren senere i forløbet vil have mulighed for, at spore en eventuel sammenhæng mellem nedtrapningssymptomer og dosisændringer.

Opsætning af symptomer:
Brugeren vælger de symptomer fra listen som personen ønsker at holde øje med, hvor der i listerne skelnes mellem fysiske og psykiske symptomer. Derudover kan man tilføje ekstra symptomer, hvis der er nogle specielle ønsker.
Når man har valgt symptomerne, kan de ses i kalenderen.

Kalender:
Ud fra den aktuelle dag, kan brugeren registrere graden af symptomerne på en skala fra 1-5. Såfremt der forekommer ændringer i symptomerne i løbet af dagen, kan man tilføje en note.

Metode

BetterOff er et støtteværktøj, som kan bruges til at kortlægge og holde øje med egne symptomer. Appen bygger derfor ikke på nogen specifik klinisk metode.

Målgruppe

BetterOff henvender sig til borgere som ønsker ned- eller udtrapning af antidepressiv medicin.

Udvikler og samarbejdspartner

BetterOff er en iværksættervirksomhed. Idémageren bag udviklingen af BetterOff er Line Diemer Lyng Jørgensen, som er uddannet cand. mag. og MA med speciale i medicinsk antropologi. Hun fik idéen til udviklingen af BetterOff på baggrund af egne erfaringer med udtrapning af antidepressiv medicin. Appen er udviklet i tæt samarbejde med både brugere og sundhedsprofessionelle.

Data og sikkerhed

BetterOff lever op til datasikkerhedskravene. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er pinkode på appen, så mister brugeren sin telefon kan andre få adgang til oplysninger om brugerens helbred. Derudover lagres data kun på telefonen, hvilket gør, at data ikke kan gendannes, hvis telefonen mistes eller appen slettes.

Klinisk effekt

Der foreligger ingen studier af effekten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark