Lommebudget

Lommebudget er en budgetapp, som løbende kan hjælpe en med at holde overblikket over egne udgifter og forbrug. Man anvender appen ved at oprette et månedsbudget med sin indtægt, og herefter registrerer man sine udgifter og kategoriserer dem. Appen anvender denne information til at give et grafisk overblik over ens forbrug. På den måde kan man holde styr på, hvor mange penge man bruger og har tilbage til resten af måneden. Derudover er der en masse gode råd og tips omkring ens privatøkonomi i appen. 

Godt at vide:

Appen er sikker at bruge. Man registrerer budget i appen, men det gemmes lokalt på telefonen. Man skal dog være opmærksom på, at appen ikke har en pinkode, så har man indtastet sit budget og efterfølgende mister sin telefonen, kan andre få adgang til oplysningerne.  

 

+

  • Simpel og let at gå til og bruge.
  • Giver et nemt overblik over sine udgifter og sit budget.

 

÷

  • Appen har ingen pinkode.
  • Mangler en funktion for fremtidsperspektivet ift. at kunne lægge et budget for, hvor meget man må bruge, og på hvilke kategorier man må bruge det.

 

Brugerperspektiv:

Ved en workshop med inspirationsgruppen bliver det udtalt at Lommebudget kræver selvdisciplin og kan være tidskrævende, da man selv skal indtaste alt, hvad man køber i appen.  

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Udgifter viser ens budget for den pågældende måned, hvad man har brugt, har tilbage, og hvad man har tilbage pr. dag i den pågældende måned. Man indtaster løbende sine udgifter, ved at trykke på "ny udgift". Herefter er det muligt at indtaste en række informationer om udgiften, bl.a. kategorisere udgiften efter om det er "luksus" eller "nødvendigt", en "Fast udgift hver måned", samt en række kategoriseringsmuligheder der går fra "bolig" til "gaver". Det er endvidere muligt at oprette sin egen kategori, og på den måde tilpasse appen til sit eget forbrugsbehov. 

Overblik giver én overblik over udgifterne ved hjælp af forskellige grafiske fremstillinger. På et lagkagediagram kan man se, hvordan ens udgifter fordeler sig på de forskellige kategorier. På et diagram kan man se, hvordan ens udgifter fordeler sig i den respektive måned, og hvorvidt man har overskredet sit samlede budget. På et søjlediagram kan man se ens budget for det sidste halve år, og hvorvidt man har overskredet budgettet eller ej i de forskellige måneder. 

Luksus er en fane, hvor der er mulighed for at sætte et mål for, hvor mange penge man vil bruge på luksus i løbet af måneden.  

Faste udgifter viser overblikke over de faste udgifter man har hver måned, og som dermed automatisk bliver oprettet hver måned. 

Økonomitips en række tips til, hvordan du får dine penge til at række længere. Her er der tips under kategorierne "Sparetips" og "tips til din økonomi".

Metode

Lommebudget er en budgetapp, og bygger ikke på en specifik metode.

Målgruppe

Lommebudget henvender sig til alle der ønsker et værktøj, til at holde styr på deres månedlige privatøkonomi.

Udvikler og samarbejdspartnere

Lommebudget er udviklet af Penge- og Pensionspanelet der hører under finanstilsynet. Det er en offentlig tjeneste, der beskæftiger sig med finansiel forbrugeroplysning.

Data og sikkerhed

Lommebudget lever op til datasikkerhedskravene og indsamler ikke personhenførbar data. Man skal dog være opmærksom på at der ikke er pinkode på appen, så mister man sin telefon kan andre få adgang til oplysninger om ens budget og privatøkonomi. 

Klinisk effekt

Lommebudget er ikke en klinisk app. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark