Mobilize Me

Mobilize Me er en app, der kan hjælpe dig til at skabe struktur i hverdagen. Mobilize Me er målrettet brugere med autisme, ADHD, demens eller andre kognitive udfordringer.

I Mobilize Me kan man opdele hverdagsaktiviteter i mindre dele, som kan hjælpe med at skabe struktur og gøre hverdagen mere overskuelig. Mobilize Me er delt op i en planlægningsdel og en aktivitetsdel. Det gør at behandler, forældre eller anden omsorgsperson, kan hjælpe med at planlægge dagen for brugeren. Det er i høj grad planlæggeren der styrer og opbygger rutiner og aktiviteter, og derfor er Mobilize me rettet mod brugere der har svært ved selv, at opbygge struktur i hverdagen.

I Mobilize Me kan man selv udvælge billeder, som kan kobles til de forskellige aktiviteter, hertil kan der også tilføjes tekst. Et eksempel kunne være et billede af en tandbørste, hvis brugeren skal børste sine tænder. Mobilize Me er meget visuel, og kan særligt være en hjælp for brugere der har svært ved at afkode tekst.

 

Godt at vide:

Mobilize Me er ikke målrettet personer med svære kognitive udfordringer, da appen kræver at man kan afkode billeder, og bruge en ipad eller smartphone.

Derudover kan det være en fordel at give sig god tid til, at lave gode opgaver med nemme simple delopgaver. Hvis opgaverne er designet godt og er nemme at forstå, kan det skabe mindre frustration i hverdagen, og på den måde være en større hjælp for brugeren. Det er blandt andet derfor vigtigt, at den som planlægger opgaverne kender brugeren godt.

For at komme godt i gang, har Mobilize Me lavet videoer der guider dig til, hvordan man bruger appen.

 

+

  • Værktøj der kan skabe overblik og struktur i hverdagen
  • Kan både anvendes på institutionsniveau, såvel som privat

 

÷

  • Koster 100 kr pr. måned
  • Det kan tage tid at vænne sig til brugen af Mobilize Me
  • Brugervenligheden kunne være bedre
Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Afvikling er en funktion som viser alle de aktiviteter du har i løbet af en dag. Her vil billede og tekst fremgå på hver aktivitet. Der er mulighed for at trykke på ”play” knappen så en aktivitet går i gang, eller den kan indstilles til selv at starte. Når en aktivitet er sat i gang starter en nedtælling af den tid der er sat af til aktiviteten. Der er også muligt at forlænge tiden, eller aflyse aktiviteten. Ved at trykke på billederne markerer du aktiviteterne som færdige. Her er et link til en video der viser, hvordan man kan bruge afviklingsfunktionen.

 

Planlægning er en funktion du kan bruge til at planlægge og strukturere dagen. Her kan du trykke på ny aktivitet for at lave en aktivitet. Hertil kan du vælge et billede, som du kan give en titel, samt tilføje eventuelle noter. Du kan også dele en aktivitet op i underaktiviteter. Det kunne fx være, at man har en aktivitet der hedder ”morgen” og deler den op i at ”børste tænder” og ”spise morgenmad”. Hver aktivitet kan du tildele et tidsrum det kan udføres i. Her er en video der viser, hvordan man kan planlægge en aktivitet. Du kan også se, hvordan man kan lave underaktiviteter her.

Metode

Mobilize Me er et fleksibelt værktøj man kan bruge til at skabe struktur med. Den bygger ikke som sådan på nogen bestemt metode, men struktur i hverdagen kan være en hjælp for mange personer med psykiske vanskeligheder. I flere folkeskoler og hjem bruger man tavler til struktur, her kan Mobilize Me bruges som en digital erstatning eller understøttelse af dette.

Målgruppe

Mobilize Me er hovedsageligt målrettet brugere med kognitive udfordringer, herunder brugere med autisme, demens eller ADHD. Mobilize Me egner sig godt til børn og unge, og kan som udgangspunkt også anvendes af brugere med normativ kognitiv funktion, som mangler struktur i hverdagen.

Udvikler og samarbejdspartner

Mobilize Me blev grundlagt af René Brøndberg-Bras i 2012. Da han selv har et barn med autisme, udviklede han et værktøj der kunne hjælpe hans dreng i hverdagen.  

Data og sikkerhed

Mobilize Me lever op til datasikkerhedskravene.

 

Klinisk effekt

I en rapport om IT-baseret inklusion af elever i folkeskolen, med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser,fra Aarhus Universitet, udtaler lærere sig positivt om Mobilize Me. De siger blandt andet at det hjælper børnene til at have en større forståelse for hverdagen, og  gøre dem mere motiverede for hverdagsopgaverne. Der er dog ingen kliniske effekt studier af effekten af Mobilize Me.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark