PTSD Coach DK

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) skaber utroligt meget ubehag for både patient og pårørende. PTSD Coach DK er en app der kan give støtte til både PTSD-ramte og pårørende. Med PTSD Coach DK kan man få viden om PTSD, samt finde en række øvelser, man kan bruge til at håndtere PTSD symptomer.

Heriblandt findes der blandt andet øvelser rettet mod søvnbesvær, ensomhed, vrede eller bekymring.

I appen er der mulighed for, at opsætte et støttende netværk af kontakter man kender og stoler på, som kan kontaktes hvis man er i en svær situation. Det er også muligt at vælge billeder og sange fra sin telefon, der efterfølgende vil blive anvendt i nogle af øvelserne. På den måde kan øvelserne blive mere personlige.

Udover at PTSD Coach DK kan fremme forståelsen af PTSD og dets symptomer, kan man også måle graden af PTSD symptomer ved hjælp af et spørgeskema. Det er dog vigtigt at nævne, at dette kun er et skøn. Hvis man har mistanke om eller har symptomer på PTSD, er det vigtigt at kontakte egen læge eller anden professionel hjælp.

Godt at vide:

PTSD Coach DK ikke er et behandlingstilbud, men har fokus på at formidle information og viden om PTSD. Det er derfor også vigtigt kun at bruge dette som en del af et behandlingsforløb, eller som informativt materiale. Appen egner sig godt til pårørende eller andre, der gerne vil have en bedre forståelse af PTSD.   

 

+

  • PTSD Coach DK er gratis.
  • God app til at lære om PTSD.
  • Evidens for effekt af appen (læs mere om klinisk effekt længere nede).
  • Mulighed for personlig opsætning af kontakter, beroligende musik og billeder.

 

÷

  • PTSD Coach DK er hovedsageligt tekstbaseret.
  • Brugervenligheden er relativt lav.
Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Forsiden kan man tilgå ved at klikke på det blå ‘PTSD Coach’ ikon i venstre hjørne. På forsiden finder man funktionerne lær mere, Gør-Det-Selv-Test, Håndtér symptomer og Find hjælp. Disse funktioner er beskrevet yderligere nedenfor.

Lær mere funktionen er delt op i to dele. I den ene del kan man lære om PTSD symptomer og behandling. I den anden del handler det om, hvordan man kan søge professionel hjælp, hvad det vil sige at modtage professionel hjælp, og hvornår man har brug for professionel hjælp.

Gør-Det-Selv-Test funktionen kan bruges til at teste stressniveau ved hjælp af et spørgeskema. Her kan man også følge sin udvikling over tid og på den måde følge, hvordan ens stressniveau ændrer sig. Der er også mulighed for at sætte en alarm, så telefonen minder en om, når man skal måle sit stressniveau.

Håndtér symptomer funktionen tilbyder øvelser, man kan bruge til håndtering af PTSD symptomer. Der er øvelser rettet mod mange forskellige situationer, som blandt andet vrede, søvnbesvær, tristhed eller bekymring. Funktionen er delt op i to dele, hvor man i den ene del kan finde en øvelse, med udgangspunkt i et symptom. Den anden del kan bruges til at finde bestemte øvelser.  

Find hjælp funktionen kan bruges til at finde hjælp, hvis man er i en svær situation. Her kan man finde professionel hjælp, eller et nummer man kan ringe til, hvis det er akut. Der kan også opsættes et støttende netværk af personer, man kender og stoler på.

Om PTSD Coach DK funktionen finder man i højre hjørne, ved at trykke på det lille spørgsmålstegn. Her kan man finde information om PTSD Coach DK, og om udvikleren af  appen.

Opsætningen af et støttende netværk som man kender og stoler på, kan gøres i højre hjørne, ved at trykke på den  lille tandhjul. Her er der mulighed for at opsætte personlige kontakter. Yderligere kan man også her vælge sange og billeder fra sin telefon, der kan have en beroligende effekt.

Metode

Der anvendes en række af forskellige metoder i PTSD Coach DK. Heriblandt en række øvelser mod søvnbesvær, vrede, angst, tristhed, uvirkelighedsfølelse, undgåelsesadfærd, påmindelse af traumer samt det at føle sig fremmed for mennesker. Derudover er der meget psykoedukation i PTSD Coach DK, og appen indeholder et PTSD spørgeskema, der kan måle graden af PTSD symptomer. Det er vigtigt at pointere at dette spørgeskema kun er et skøn. Hvis man har mistanke om eller symptomer på PTSD skal man kontakte egen læge.

Målgruppe

Målgruppen for PTSD Coach DK er brugere, der enten kender en, eller selv har PTSD symptomer. Derudover er den, på grund af det sproglige indhold, bedst egnet til voksne.

Udvikler og samarbejdspartner

PTSD Coach DK er oversat og bearbejdet på Psykologisk Institut- Aarhus Universitet, med Thomas Iversen som projektansvarlig, og med støtte fra Trygfonden. Den er oversat fra en amerikansk version, der hedder PTSD Coach, som er udarbejdet af VA’s national Center for PTSD i samarbejde med DoD’s National Center for Telehealth and Technology (som i dag hedder DHA Connected Health).

Data og sikkerhed

PTSD Coach DK lever op til datasikkerhedskravene.

Klinisk effekt

Den amerikanske version af PTSD Coach har været testet i et pilot RCT studie, der viste en moderat, men dog ikke signifikant effekt. Et efterfølgende RCT effekt studie viste, at PTSD Coach har en signifikant effekt på forbedring af PTSD symptomer. I et tredje studie, hvor brugerne skulle svare på et tilfredshedsspørgeskema, følte brugerne sig hjulpet af appen og var generelt tilfredse med PTSD Coach.

Det er vigtig at tilføje, at ingen af disse studier er udført på den Danske version af PTSD Coach.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark