STRUKTUR

STRUKTUR er en app der hjælper dig med at organisere og mestre hverdagsopgaver. Appen er opbygget som en kalender, hvor en støtteperson eller brugeren selv tilføjer aktiviteter og opgaver. Dette hjælper med at give et bedre overblik over den enkelte dag og skaber struktur i hverdagen. Aktiviteter kan deles op i flere mindre opgaver, og der kan tilføjes billeder, som man forbinder med opgaven. Aktiviteter og dertil oprettede delopgaver bliver gemt som skabeloner, så de hurtig kan findes frem igen til en anden gang. Derudover kan brugeren sætte en aktivitet til at gentage sig, fx at vaske tøj hver anden søndag kl. 12.00.

Godt at vide:

+

  • Appen scorer relativt lavt fordi det i screeningen var svært at finde frem til information om appen. Man kan dog finde mere information omkring appen samt en vejledning både i papir og videoformat på udviklerens hjemmeside og på YouTube. Her kan du også finde en evalueringsrapport for Projekt 180 grader, som appen er udviklet i forbindelse med. 
  • Appen behøver ingen databehandleraftale
  • På Mindhelper.dk kan du også få råd til at planlægge din dag.

 

÷

  • STRUKTUR har fået en rating på 1.7, hvilket er lidt under gennemsnit. Det skyldes hovedsageligt at beskrivelse og materiale ikke er direkte tilgængeligt i appen eller på appstore. Derudover er det lang tid siden at appen er blevet opdateret. 
  • Appen er kun tilgængelig på iOS

 

Brugerperspektiv:

I evalueringsrapporten fra Center for Specialundervisning i Roskilde har brugere blandt andet haft følgende udtalelser om appen:

“En af de faktorer der har haft særlig betydning for, at deltagerne er lykkedes med at skabe forandringer i deres hverdag derhjemme, er den rolle den mobile app har haft i forløbet. Den mobile app har været undervisernes forlængede arm og været med til at fastholde deltagerne i at ændre vaner og tankemønstre i hverdagen. Det har også været et vigtigt redskab for underviserne til at forstå, hvad der er på spil, når tingene ikke lykkes for deltagerne i hverdagen.”

“Mange af deltagerne startede med slet ikke at kunne se, hvad de skulle bruge den mobile app til – for siden at begynde at bruge den som et aktivt støtteredskab i hverdagen. Faktisk var der flere af deltagerne, der i slutningen af forløbet peger på, at den mobile app har været et afgørende bindeled – den særlige faktor der har været med til at sikre, at den viden de fik i psykoedukationen efterfølgende”

“Det hjælper mig til at holde strukturen og huske ting. Jeg skriver støve af, støvsuge, vaske gulv. Når jeg når ned til gulvvask, så ved jeg, at jeg snart er færdig.”

“Synes det er fint [notefunktionen]. Det ligesom en hjemmeopgave. Så får man lige tænkt over tingene. Jeg tænker over tingene og sender det til nogen, som læser det. Du ved, at det bliver læst. Du ved, at når du kommer næste dag, så har underviseren læst den. Der ikke nogen mening i det, hvis der ikke er nogen i den anden ende, der ser det. Så det syntes jeg har været godt.”

 

 

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Kalenderfunktion

I kalenderen kan tilføjes aktiviteter og opgaver. Kalenderen adskiller sig fra almindelige kalendere ved, at brugeren har mulighed for at dele aktiviteter op i delopgaver og tilføje billeder, som brugeren selv forbinder med de enkelte elementer.
Når brugeren går i gang med en opgave kan hun løbende ”vinge” de enkelte delopgaver af, så hun hele tiden kan overskue, hvor og hvor langt hun er i en opgave. Kalenderen giver også brugeren et overblik over om der er delopgaver hun ikke er blevet færdige med i løbet af dagen.

Statistik

En statistikfunktion, som samler op på og visualiserer brugen af appen. Brugeren kan kigge tilbage på den seneste uge og se, hvordan det er gået med at komme i gang og få færdiggjort de opgaver hun har. Samtidig viser statistikken, om brugeren laver flere aktiviteter end normalt eller omvendt og om hun hænger fast i bestemte typer opgaver. Statistikfunktionen visualiserer også, hvordan brugeren har ”ratet sin dag” henover tid.

Notefunktion

En notefunktion, hvor brugeren kan skrive dagbogsnotater, som efterfølgende kan sendes fx til en støtteperson. Støttepersonen kan give deltageren spørgsmål til refleksion, som deltageren dagligt bliver bedt om at forholde sig til via en notifikation på telefonen. Her kan deltagerne også ”rate” deres dag fra 1-10.

Metode

Appens funktioner hjælper med at skabe struktur i brugerens hverdag og er bygget op på samme måde som diverse aktiveringsstrategier i kognitiv adfærdsterapi.

Målgruppe

Appen er som udgangspunkt udviklet til brugere med ADHD, der er i undervisning hos CSU (Center for Specialundervisning) i Slagelse. Grundet stor interesse i i udviklingsarbejdet er brugergrupper med depression og angst nu også blevet inddraget i udviklingsarbejdet. Strukturværktøjer bliver efterspurgt hos flere forskellige brugergrupper i psykiatrien, men appen er hovedsageligt designet til voksne. Der er dog mulighed for at indsætte billeder, hvilket kan åbne op for en lidt yngre brugergruppe igennem visualisering af opgaverne. 

Udvikler og samarbejdspartner

Projekt 180

Appen STRUKUR er udviklet som en del af Projekt 180 grader med støtte fra EUs Socialfond og Region Sjælland og er blevet gennemført i et samarbejde mellem CSU (Center for Specialundervisning)-Slagelse, Slagelse Jobcenter og Alexandra Instituttet.

Data og Sikkerhed

Appen indsamler ikke persondata, så den bør ikke udgøre en sikkerhedsrisiko i forhold til personfølsomme data. Man skal dog stadigvæk være opmærksom på at personlige oplysninger opbevaret andetsteds på ens mobil kan sammenkædes med eventuelle data om helbred, hvis mobilen kommer i de forkerte hænder.

Brugeren kan selv vælge at dele data fra appen via beskedfunktion. Vær opmærksom på, at de data brugeren vælger at dele via e-mail ikke krypteres og at deling af data derfor er på brugerens eget ansvar.

Klinisk effekt

 

Der er ikke foretaget en måling af klinisk effekt ved denne app, men at understøtte at brugeren kan skabe bedre struktur i hverdagen er en kendt metode inden for diverse aktiveringsstrategier i kognitiv adfærdsterapi.

Som en del af evalueringen af projektet med 50 deltagere skrives følgende:

"Evalueringen peger også på, at resultaterne hviler på et skrøbeligt fundament. Skrøbeligt i den forstand, at det er et komplekst puslespil af faktorer, der i første omgang har været med til at sætte gang i en udviklingsproces for deltagerne. Det kan være svært for andre at reproducere. Men også skrøbeligt på længere sigt i forhold til at sikre, at deltagerne fastholdes i en positiv udviklingsproces. Nogle deltagere har oplevet store forandringer i tanke og adfærdsmønstre og skal have ganske lidt støtte i overgangen til uddannelse/arbejdsmarked. Andre har endnu ikke så fast forankrede ændringer i tanke og handlemønstre og kræver støtte, som for nogle deltagere rækker langt ud over det halve år, udviklingsforløbet varede."

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark