Anbefalinger til behandlere

Apps til støtte og behandling

Apps bliver mere udbredte i psykiatrien og efterspørges ofte af patienter. Her er en række anbefalinger til dig, som gerne vil bruge apps i et behandlingsforløb.


1. Lær appen godt at kende fra start

Du skal kunne klæde patienten godt på i forhold til appen. Derfor er det vigtigt, at du kender appens formål, funktioner og navigation godt. Du skal derfor sætte god tid af til at prøve appen, så du kan hjælpe din patient godt på vej. Det kan også være god idé at udforske appen sammen med patienten.


2. Lav altid en individuel vurdering af patientens behov og egnethed

Apps skal altid tages i brug på baggrund af en samlet vurdering, hvor patientens behov tages i betragtning, og hvor det løbende vurderes, om patienten har gavn af appen. Det kan fx variere på hvilket tidspunkt i et behandlingsforløb, det giver mening at introducere en app.


3. Sæt god tid af til introduktionen

Vær opmærksom på, at introduktionen af en app vil tage tid. Erfaring fra afprøvning af apps i Psykiatrien i Region Syddanmark viser, at det typisk tager 5-10 minutter at introducere en app. Du skal også indlægge tid til opfølgning på brug af appen. Ved komplekse apps kan du bryde introduktionen op, så den tages over flere samtaler. Så kan patienten øve sig i appens forskellige funktioner fra gang til gang.


4. Vær tydelig om hvad appen skal bruges til

Apps har ofte flere funktioner, og nogle gange er det ikke alle funktioner, der er relevante. Derfor er det vigtigt at forklare patienten, hvilke funktioner i en app, der skal benyttes, hvornår og hvordan.


5. Brug apps der er validerede eller baserer sig på god praksis

Behandlingsværktøjer, som er valideret gennem kontrollerede studier vil altid være at foretrække i behandling. Den hastige udvikling af apps gør, at det kan være svært at lave kontrollerede studier, da man risikerer, at teknologien er forældet ved studiets afslutning. Derfor mangler der kontrollerede studier af mange apps. I stedet skal du sikre, at appen som minimum benytter anerkendte metoder og er baseret på god praksis.

Alle apps udstillet på MindApps.dk er kvalitetssikret og vurderet i forhold til den underliggende metode af vores fagpanel. Det er dog vigtigt, at du selv laver en vurdering af, om appens indhold og metode passer til netop din behandling og patient.


6. Brug apps der håndterer personlig data ordentligt

Apps håndterer ofte personlige informationer, hvilket stiller høje krav til datahåndteringen. Det er derfor vigtigt at undersøge om appen indsamler personlige eller følsomme oplysninger, og hvorvidt der er hjemmel til en evt. dataindsamling. Hvis der indsamles personlige oplysninger og især følsomme oplysninger skal du sikre, at denne datahåndteringen foregår ordentligt og der er mulighed for at lave en adgangskode til appen.

Alle apps udstillet på MindApps.dk er kvalitetssikret i forhold til deres datahåndtering. Hvis en app skal bruges i et behandlingsforløb, er det dog stadig behandlerens ansvar, at data behandles sikkert. Vi anbefaler, at man indgår en databehandleraftale med app-leverandøren, hvis appen behandler personfølsom data og tages direkte i brug i klinikken. Hvis I er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark, kan I få hjælp hos Telepsykiatrisk Center.


7. Motivation er afgørende

Motivationen er forskellig fra patient til patient. Er der behov for klare målsætninger og motivation, har patienten brug for støtte fra pårørende, er vedkommende kognitivt klar til at bruge appen? Appens kompleksitet har også stor betydning. En simpel app med fx vejrtrækningsøvelser kan formentlig introduceres tidligt i et forløb, mens en mere kompleks app med fx selvmonitorering eller psykoedukation måske først bør introduceres senere.


8. Inddrag pårørende som støtte

Pårørende kan være gode til at støtte op om brugen af apps. Det kan også være andre i patientens netværk, der støtter op, men behovet vil afhænge af målgruppen. De fleste har et login på deres telefon, og det er derfor sjældent et problem for patienten at holde dagbogsregistrering eller anden følsom data fortrolig.


9. Hav udstyr klar til patienten

Nogle patienter bruger en app direkte på deres egen enhed. Andre har brug for at få en smartphone eller tablet, hvor appen allerede er installeret. En tablet har en større skærm og er derfor mest velegnet til introduktion, hvor flere skal se på skærmen.


10. Vær opmærksom på lige behandlingsadgang

Omkostningerne for en betalingsapp skal som udgangspunkt dækkes af behandlingsstedet. Man må dog anvise en betalingsapp, så længe der også anvises en tilsvarende app som er gratis. Man kan godt anvise en betalingsapp, så længe den ikke er en del af selve behandlingen, og der ikke er tale om en direkte anbefaling. Hvis man tilbyder et behandlingsforløb, hvor apps benyttes, skal patienten sikres adgang til det nødvendige udstyr (smartphone eller tablet).


11. Overvej muligheden for nedbrud

Fordi teknologien udvikles løbende er apps ikke altid 100% fejlsikrede. Det er derfor vigtigt, at du især som behandler, er opmærksom på, hvad der skal ske med behandlingen ved et evt. nedbrud. Hvem har f.eks. ansvar for tab af data, og hvad skal der ske med den videre behandling? Hvis det er et større teknologisk nedbrud, kan det være en fordel som behandler at have en nødplan klar, så behandlingen kan fortsætte uden det digitale hjælperedskab.

Hvis du er sundhedsprofessionel i Psykiatrien i Region Syddanmark og gerne vil bruge en app i din behandling, kan du kontakte MindApps teamet og få hjælp.

MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps.

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark