Guide til brug af apps

Apps til håndtering af psykiske problemer

Apps til støtte og behandling er nye værktøjer, og i Psykiatrien i Region Syddanmark oplever vi, at apps har stort potentiale til håndtering af psykiske problemer:

  • Apps er lige ved hånden og kan anvendes i dagligdagssituationer, når behovet opstår.
  • Apps kan bygge bro til hjælpetilbud og lette kontakt til sundhedsprofessionelle og andre brugere i samme situation.
  • Apps kan støtte én i at spotte tidlige faresignaler og muliggør tidlig indsats.
  • Apps kan give brugeren indblik i udvikling af symptomer og bedring over tid.
  • Apps kan nå ud til mange på én gang og muliggør kontakt til mennesker, der ikke opsøger behandling ved fysisk fremmøde.

 

Hvordan kan man bruge apps i psykiatrien?
Apps kan bruges til at håndtere en hverdag med psykisk sygdom, til registrering af symptomer og bedring, til terapi og information om sygdom og det at blive rask igen og til kommunikation og samarbejde mellem patient, pårørende og behandler.

 

Hvad skal du være opmærksom på

På baggrund af erfaringer fra afprøvning af apps i psykiatrien, har vi udarbejdet en række hovedpunkter man skal være opmærksom i forhold til at brug apps. Længere nede på siden kan du også hente en guide til brug af apps i børne- og ungepsykiatrien.

 

Apps erstatter ikke behandling

Apps har den fordel, at de kan være hos patienten døgnet rundt. Det kan øge tilgængeligheden af viden om sygdom, mestringsplaner kan være lige ved hånden, det kan understøtte hyppigere selvevaluering og det kan gøre kommunikationen mellem behandler og patient nemmere, så hjælpen kan rykke tættere på.  Men selvom appen er nærværende for patienten, vil den alligevel aldrig kunne erstatte den menneskelige kontakt. Apps skal derfor altid ses som et hjælpeværktøj til behandlingen og ikke en direkte erstatning.

Det er dig som sundhedsprofessionel der vurderer

Alle kan udvikle og udgive en app. Derfor er kvaliteten af apps også svingende. Enkelte apps kan ligefrem have anbefalinger, der kan være uhensigtsmæssig for behandlingen. Derfor er det vigtigt, at du som behandler altid tager dine forbehold, når du overvejer at inddrage en app i behandlingen. Som udgangspunkt kan du altid søge råd på MindApps.dk, da alle apps på siden er testet i Apptjekkeren. Alligevel er det vigtigt, at du som behandler også laver en vurdering af appens indhold, og om den passer til netop din behandling og patient. Du kan også læse mere om apps i praksis i vores appguide, længere nede på siden, der er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Evidens og god praksis

Meget behandling i sundhedssektoren, herunder psykiatrien, bygger på kontrollerede kliniske undersøgelser, hvor resultaterne sammenlignes med en kontrolgruppe, der har modtaget anden kendt behandling.
Ser vi på apps, så er det et lavt antal, der har været igennem kontrollerede kliniske undersøgelser. Hastigheden i udviklingen af apps gør det udfordrende at gennemføre rendyrkede kontrollerede studier af alle apps, da man risikerer at teknologien vil være forældet ved studiets afslutning. Derfor skal man være opmærksom på manglen af kontrollerede studier, og se på hvilke metoder en app baseres på, da det ofte er metoder som har været igennem studier, eller bygger på anerkendt god praksis.

Apps opdateres og ændres

Apps er under konstant udvikling, og der kan løbende ske ændringer i appen via opdateringer. Normalt er vi vant til, at behandlingsværktøjer er færdigudviklede indtil nyt udstyr indkøbes. Apps snakker sammen med styresystemer, som opdateres jævnligt. Derfor er det ofte positivt, hvis en app jævnligt opdateres, da det sandsynliggør at app’en er optimeret til de nyeste styresystemer. Dette er tegn på, at udvikleren løbende forbedrer og retter fejl. Det betyder dog også, at du som bruger af appen skal være opmærksom på, at der kan forekomme ændringer ved opdatering.

Teknologisk nedbrud

Fordi teknologi hele tiden udvikler sig er apps ikke altid 100% fejlsikrede, og det er derfor vigtigt, at du som behandler er opmærksom på, hvad der skal ske med behandlingen ved et evt. nedbrud. Hvem har f.eks. ansvar for tab af data, og hvad skal der ske med den videre behandling? Hvis det er et større teknologisk nedbrud, kan det være en fordel som behandler at have en nødplan klar, så behandlingen kan fortsætte uden det teknologiske hjælperedskab.

Lige behandlingsadgang for alle

Omkostningerne for en betalingsapp skal som udgangspunkt dækkes af behandlingsstedet. Man må dog anvise en betalingsapp, så længe der anvises en tilsvarende app som er gratis. Samtidig kan man også anvise en betalingsapp, så længe den ikke er en del af selve behandlingen, og der ikke er tale om en direkte anbefaling. Der gælder de samme regler i forhold til adgangen til udstyr. Hvis man tilbyder et behandlingsforløb, hvor apps benyttes skal patienten have adgang til det nødvendige udstyr (smartphone eller tablet).
En afdeling kan stille udstyr til rådighed i form af lånetelefon eller tablet eller tilbyde anden behandling, der ikke kræver det samme udstyr. Kvaliteten af behandlingen skal dog være den samme uanset hvilket udstyr der bruges.

Misbrug af data

Brug af apps som hjælpeværktøjer er nyt. Derfor er der nogle nye forhold man bør tage i forhold til sikkerhed. Man har næsten altid brugt monitorering og registreret den i behandlingen, men med digitalisering og nye digitale værktøjer bliver meget af denne monitorering automatiseret og data bliver lagret enten på behandlerens eller patientens enheder eller på en server. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvem der har adgang til data, og sikre sig at data ikke bliver misbrugt eller kommer i de forkerte hænder. Apps på MindApps.dk er alle apps der er sikre at bruge. Hvis der er opmærksomhedspunkter til datasikkerheden vil det fremgå under overskriften Godt at vide i hver appanmeldelse. Dog er det stadig behandlers ansvar, hvis man overveje at bruge en app, der indsamler følsom information at sikre sig at data behandles sikkert.


 

Guide til apps i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Bag om guiden

Telepsykiatrisk Center og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark har i 2016 udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man kan bruge apps i samarbejdet med børn og unge og deres pårørende. Guiden er lavet med følgende formål:

  • At undersøge hvordan apps kan indgå i samarbejdet mellem patienter, pårørende og behandler.
  • At opsamle og dokumentere erfaringer med brug af apps i det kliniske arbejde.
  • At bidrage til udvikling af metode til kvalitetssikring af apps.

 

En arbejdsgruppe har arbejdet med 5 forskellige apps, der retter sig mod støtte i Affektivt Team og Neuro Team. De 5 apps i afprøvningen er alle sikkerhedsgodkendte, har enkel funktionalitet og omfatter ikke registrering og opbevaring af personfølsomme data. Følgende 5 apps har indgået i afprøvningen: Breathe, Worrytime, Living Buddy, Minplan og SAM – Self-help Anxiety Management.

Afprøvningsforløbet har resulteret i en guide til brug af apps i Børne- og Ungdomspsykiatrien, samt en kvikguide. Begge guides kan du hente her:

Hent guiden her

 

                

 

 

 

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark