Kvalitetssikring af apps

Hvordan kvalitetssikres en app?

Alle apps som optages i MindApps Bibliotek er kvalitetssikrede. Det sker i tre trin:

  1. Apptjekker
  2. MindApps gennemgang
  3. Faglig vurdering

 

Apptjekker

I trin 1 skal appen igennem Apptjekkeren, som er et digitalt spørgeskema, der besvares af appudvikleren. Der spørges ind til følgende temaer med en række fastlagte minimumskriterier: 

  • Datasikkerhed: Datasikkerheden undersøges, så det sikres, at appen håndterer personoplysninger lovligt og ordentligt. Der spørges til hvilke oplysninger appen gemmer, hvordan de opbevares og hvem der håndterer oplysningerne m.m.
  • Klinisk formål og CE-mærkning: Den kliniske kvalitet undersøges, så det sikres, at appen benytter anerkendte faglige metoder og lever op til kravene for medicinsk udstyr, hvis det er relevant. Der spørges ind til appens kliniske formål, metode og målgruppe. 
  • Webtilgængelighed: I Apptjekkeren undersøges det også, om appen lever op til loven om webtilgængelighed.

 

MindApps gennemgang

I trin 2 laver MindApps teamet en indledende faglig gennemgang af appudviklerens besvarelse, appen og dens indhold og sender herefter appen til test og faglig vurdering.

Faglig vurdering

I trin 3 testes og vurderes appen af fagpersoner i Center for Digital Psykiatri, Psykiatrien Region Syddanmark. Der gennemgås en tjekliste med tre temaer:

  • Målgruppe: Her vurderes indhold, funktion og design i forhold til appens målgruppe.
  • Kvalitet: Her gennemgås den faglige kvalitet af appens indhold og evt. dokumentation for den faglige metode, appen bruger.
  • Brugervenlighed: Her vurderes om appen er nem at anvende og om funktionerne i appen virker, som de skal.

 

MindApps Bibliotek

Hvis appen går gennem alle tre trin for kvalitetssikring bliver den optaget og udstillet på MindApps.dk.

MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps.

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark