Survey

Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af MindApps

MindApps.dk lavede i 2018 en spørgeskemaundersøgelsen for at afdække brugen af apps hos borgere og behandlere. Undersøgelsen undersøgte det generelle kendskab og brug af apps til forebyggelse og behandling af mentale helbredsproblemer. Desuden spurgte undersøgelsen ind til behandlerens teknologiniveau og -forståelse. Til sidst ønskede vi også at afdække kendskabsgraden til MindApps.dk. Analysen er baseret på besvarelser fra 240 behandlere og 91 borgere.

Interessen for Mentale sundhedsapps

Undersøgelsen viste, at interessen for apps i behandlingen stadig er stor, men at udbredelsen stadig halter efter. Der efterspørges i højere grad vejledning og bedre information i brugen af apps, hvilket MindApps.dk fremover forhåbentlige kan understøtte i endnu højere grad.

Hvorfor har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse?

MindApps.dk udarbejdede i 2015 en spørgeskemaundersøgelse som del af det forberedende arbejde for udviklingen af MindApps.dk. Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til behandlere i Region Syddanmark og patienter i hele landet. I 2018 gentog MindApps.dk spørgeskemaundersøgelsen for at afdække den 3-årige udvikling. Og for at bygge et fundament for vores videre arbejde med at skabe et mødested for patienter, behandlere, udviklere og forskere der har idéer til udvikling og evaluering af nye apps eller blot ønsker viden om brugen af apps til psykiske vanskeligheder.

Hent rapporten her

Hvis du lyst til at læse mere om resultaterne af undersøgelsen, er der udarbejdet en rapporten, samt en kortere introduktion til undersøgelsen. Du kan hente begge her:

Brugen af apps til mentalt helbred         Brugen af apps til mentalt helbred
Fuldt overblik
                                                – Kort overblik                                                    

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark