National Appguide

Som en del af Strategi for digital sundhed har den nationale bestyrelse for sundheds-IT besluttet, at der i 2020 skal udarbejdes en pilot for en national guide til sundhedsapps. Beslutningen er truffet på baggrund af en analyse fra 2019, som belyser potentialer og mulige scenarier for en dansk guide på Sundhed.dk. MindApps bidrog til analysen og er blevet udpeget til at lede piloten på baggrund af vores arbejde inden for psykiatrien i Region Syddanmark. Vi skal bygge  på erfaringerne med kvalitetssikring og sundhedsapps, som vi allerede har gjort os på MindApps.dk, og løfte det ind i en national kontekst på tværs af psykiatrien og somatikken. 

Arbejdet med piloten forventes at være afsluttet i 2021, hvor der vil være et bibliotek med sundhedsapps på Sundhed.dk.

Rammerne for piloten er i første omgang de fire diagnoseområder Angst, Depression, Diabetes og Muskel-skelet sygdomme. Disse fire diagnoser er udvalgt, da der er  stor efterspørgsel og udbredelse af apps inden for de pågældende områder. Målet med piloten er samtidig at skabe en skalerbar ramme, hvor flere diagnoseområder efterfølgende kan inkluderes. 

Rammerne for den Nationale Appguide vil bygge videre på erfaringerne fra MindApps.dk herunder Apptjekkeren som er et standardiseret måleredskaber for kvalitet og datasikkerhed. Disse rammer vil blive videreudviklet, så de passer ind i en national kontekst og også favner diagnoseområder uden for psykiatrien. 

Arbejdet med National Appguide betyder dog ikke, at MindApps.dk bliver sat i stå. Vi arbejder fortsat med at kvalitetssikre nye apps til MindApps.dk, hvilket er vigtigere end nogensinde i disse tider med COVID-19, hvor mental sundhed også skal håndteres på afstand og i hjemmet. Dette kan du læse mere om her.

Vi ønsker at favne så mange interessenter som muligt i vores udviklingsarbejde, og har du spørgsmål, kommentarer eller ønsker til udviklingsarbejdet, så tag endelig kontakt til os

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark