Vejledning til apptjekkeren

Vejledning

Apptjekkeren er udviklet til vurdering af kvalitet i apps målrettet psykiske vanskeligheder. Apptjekkeren består af tre trin, som tilsammen giver en vurdering, der tager højde for information om appen, sikkerhed og kvalitet:

 

Hvor finder jeg information om en app?

Før du går i gang med en vurdering skal du sikre dig, at du har nødvendig information om appen.

Der er typisk tre kilder til information om en app:

Information i app-butikker som App Store eller Google Play. Enhver seriøs app-udvikler bør stille grundig information til rådighed om en app i app butikken. Denne information kan bestå af en beskrivelse af appens navn og udgave, indhold, funktionalitet og som minimum en fortrolighedspolitik (privacy policy) eller brugerbetingelser (terms and conditions). Disse beskriver hvordan data indsamles og behandles, om der samarbejdes med underleverandører, hvordan man eventuelt får slettet sine data efter endt brug. Der vil typisk være links til disse dokumenter under ‘Oplysninger’ i App-butikken.

Information på udviklers hjemmeside. Visse udviklere foretrækker at gøre uddybende information tilgængelig på deres hjemmeside. I så fald bør der i app-butikkerne være et direkte link til udviklers hjemmeside. Informationen du søger vil være den samme, dvs. en beskrivelse af information om appen, indhold, funktionalitet og som minimum en fortrolighedspolitik (privacy policy, brugerbetingelser).

Information i selve appen. Ind imellem kan informationen i App-butikkerne og/eller på udviklers hjemmeside være mangelfuld. Informationen kan dog også findes i mange apps; Typisk under menupunkter, der kan hedde ‘Indstillinger’, ‘Brug af appen’, ‘Om appen’, ‘Betingelser for brug’ eller lignende.

 
NB: Hvis udvikler ikke har en tilgængelig fortrolighedspolitik bør du kraftigt overveje ikke at anvende appen.

Trin 1 i Apptjekkeren: Information om appen

Her får du en række afkrydsningsmuligheder, som afdækker tekniske specifikationer om appen, hvem der har udviklet appen, hvordan den er udviklet, målgruppe, sprog, platform, pris m.m. Det er information du skal bruge for at kunne foretage en indledende vurdering af, om appen er relevant at undersøge nærmere og eventuelt tage i brug.

Trin 2 i Apptjekkeren: Vurdering af sikkerhed

Det er afgørende, at du som sundhedsprofessionel foretager en vurdering af om appen indsamler og behandler patientens data på en forsvarlig måde, før du anbefaler den til brug. Sikkerhedsvurderingen indeholder op til 3 trin alt efter appens risikovurdering.  
Risikovurderingen har 8 niveauer fra R1 – R8, hvor appens risikoniveau har betydning for hvor mange parametre appen skal tjekkes på. Er appens risikoniveau over R1 er fastlagt ledes man igennem et beslutningsdiagram, der afdækker om der indsamles personfølsomme data, hvordan disse behandles og hvordan man som bruger bør håndtere ansvaret for data. Er appens risikoniveau over R5  bliver man også blive ledt igennem et beslutningsdiagram, der afdækker om appen bør være CE-mærket.

De 3 trin for vurdering af sikkerhed:

  1. Risikovurdering

I risikovurderingen skal du overordnet  forholde dig til om appen indsamler data, hvilke data appen indsamler f.eks. personoplysninger eller helbredsdata og hvilke funktioner appen skal udføre. Find den kategori, som bedst matcher appen. En app kan godt passe ind i flere kategorier, men så vælges det højeste risikoniveau kategori med den højeste værdi. risikoniveauet afgøre om du behøver at vurdere appen i forhold til datasikkerhed og eventuelt behov for godkendelse som medicinsk udstyr (CE-mærkning).

2. Vurdering af datasikkerhed

Hvis appen i risikovurderingen har fået over R1, så skal den efterprøves i forhold til datasikkerhed. Her svarer du på en række spørgsmål om datasikkerhed, som hjælper dig med at vurdere om appen lever op til de sikkerhedskrav den skal. Apptjekkeren tager højde for at apps kan være meget forskellige i forhold til kompleksitet og dataindsamling, og derfor vil det typisk forekomme at nogle apps klarer vurderingen med 1 eller 2 spørgsmål, men andre er så komplekse at man skal 8 spørgsmål igennem.

3. Vurdering af behov for CE-mærkning

De færreste apps vil have behov for godkendelse som medicinsk udstyr (CE-mærkning), men hvis risikovurderingen i trin 1 tildeler appen kode R5 og opefter er det nødvendigt at lave et tjek. Vurderingen er bygget op efter Lægemiddelstyrelsens model for CE-mærkning, og vil afklare om og hvilken CE-mærkning appen bør have.

 

Trin 3 i Apptjekkeren: Vurdering af kvalitet

Nu er du igennem de indledende trin og skal lave den sidste og afgørende vurdering af appens kvalitet. Denne del af Apptjekkeren tager dig igennem 4 kategorier med hver 3 spørgsmål:

1) Baggrundsinformation

2) Klinisk kvalitet

3) Funktioner

4) Brugervenlighed

For hvert spørgsmål kan du give appen en score fra 1 til 3. Denne score lægges til sidst sammen i Apptjekkeren, som beregner et gennemsnit for dig. Denne kvalitetsvurdering vil typisk kræve at du klikker rundt i appen og gør dig bekendt med dens funktioner. Er der spørgsmål der ikke kan findes svar på, bør du give 1 point. Er spørgsmålet irrelevant for den givne app gives der 2 point. Det vil altid være en individuel vurdering om du synes appens samlede score er høj nok, og om du synes den scorer højt nok i de kategorier, der er vigtige for dig. Ganske få apps vil få en samlet score på 3 points og på MindApps arbejder vi som udgangspunkt med at en app helst skal have en score mellem 1,50-3.0 for at vi synes den er anbefalelsesværdig.

 


 Giv os din feedback

Apptjekkeren er et værktøj, som er udviklet med inspiration fra lignende værktøjer til vurdering af kvalitet i apps. Apptjekkeren er dynamisk og udvikles løbende, så den følger nyeste lovgivning og viden på området og vi optimerer løbende på den, så den er så nem som muligt at anvende. Din feedback på brug af Apptjekkeren er meget velkommen.

 
Skriv til os og fortæl, hvordan Apptjekkeren er at bruge på mindapps@rsyd.dk.

 

 

 

Var artiklen nyttig for dig?

Op
Ned

Tak for din feedback

Fortæl gerne, hvorfor du pegede tommeltotten op eller ned.

Mange tak

Vi sætter stor pris på dit input.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark