Kvalitetssikrede apps til mental sundhed

MindApps tilbyder dig et appbibliotek, så du nemt og hurtigt får et overblik over apps til mental sundhed, som kan støtte dig eller dine patienter.

MindApps tilbydes i samarbejde med

Illustration om at finde den rigtige app

Find nemt den rigtige app

Vi samler kvalitetssikrede apps i ét bibliotek. Appbiblioteket. Så du kan finde sikkert rundt i junglen af apps for mental sundhed.

Styr på datasikkerhed

Det har vi. Som en del af vores kvalitetssikring spørger vi bl.a. appudbyderne, hvordan de håndterer data. Lever en app ikke op til vores krav, bliver deres app ikke udstillet.

Illustration med fagfolk

Vurderet af fagfolk

Alle apps er fagligt vurderet af to fagpersoner med psykolog eller anden sundhedsfaglig baggrund fra Center for Digital Psykiatri.

Vores kvalitetssikring i 3 trin

Apptjekkeren

I det første trin af vores kvalitetssikring udfylder appudbyderen Apptjekkeren, et digitalt spørgeskema. Apptjekkeren består af en række spørgsmål om den enkelte app, hvor de bl.a. skal svare på, om appen overholder relevante og gældende regler for datahåndtering.

Hvis appen lever op til vores minimumskriterier, fortsætter den til næste trin. Hvis ikke, gøres appudbyderen opmærksom på dette, mens de besvarer Apptjekkeren.

Indledende gennemgang

I det andet trin gennemgår vi besvarelsen fra Apptjekkeren og udfører en indledende gennemgang. I vores gennemgang tjekker vi bl.a., om besvarelsen fra Apptjekkeren stemmer overens med appen. Derudover tester vi appen for at sikre, at den fungerer som tiltænkt. 

Opdager vi fejl og mangler i vores gennemgang, kontakter vi appudbyderen for at få det udbedret inden, at appen kan fortsætte til næste trin.

Faglig vurdering

I det tredje og sidste trin af kvalitetssikringen gennemgår og vurderer to sundhedsfagpersoner appen. Fagpersonerne vurderer bl.a. om appens indhold, anbefalinger og formål er tilpasset og fagligt relevant for målgruppen. Afslutningsvist kommer de med evt. forbedringsforslag til appen.

Hvis appen når igennem alle tre trin, tilføjes den til appbiblioteket. For løbende at sikre kvaliteten af appbiblioteket, gennemfører vi som minimum én årlig gennemgang af den enkelte app.

Apptjekkeren

I det første trin af vores kvalitetssikring udfylder appudbyderen Apptjekkeren, et digitalt spørgeskema. Apptjekkeren består af en række spørgsmål om den enkelte app, hvor de bl.a. skal svare på, om appen overholder relevante og gældende regler for datahåndtering.

Hvis appen lever op til vores minimumskriterier, fortsætter den til næste trin. Hvis ikke, gøres appudbyderen opmærksom på dette, mens de besvarer Apptjekkeren.

Indledende gennemgang

I det andet trin gennemgår vi besvarelsen fra Apptjekkeren og udfører en indledende gennemgang. I vores gennemgang tjekker vi bl.a., om besvarelsen fra Apptjekkeren stemmer overens med appen. Derudover tester vi appen for at sikre, at den fungerer som tiltænkt. 

Opdager vi fejl og mangler i vores gennemgang, kontakter vi appudbyderen for at få det udbedret inden, at appen kan fortsætte til næste trin.

Faglig vurdering

I det tredje og sidste trin af kvalitetssikringen gennemgår og vurderer to sundhedsfagpersoner appen. Fagpersonerne vurderer bl.a. om appens indhold, anbefalinger og formål er tilpasset og fagligt relevant for målgruppen. Afslutningsvist kommer de med evt. forbedringsforslag til appen.

Hvis appen når igennem alle tre trin, tilføjes den til appbiblioteket. For løbende at sikre kvaliteten af appbiblioteket, gennemfører vi som minimum én årlig gennemgang af den enkelte app.