Ansvarsfraskrivelse

Region Syddanmark

Ved besøg og brug af den service, som stilles til rådighed på MindApps.dk, accepterer du denne ansvarsfraskrivelse.

MindApps.dk er en service, der anmelder og udstiller apps til håndtering af mental sundhed og psykisk lidelse. Alle udstillede apps på MindApps.dk er kvalitetssikrede ud fra en række fastsatte minimumskriterier, jf. gældende lovgivning og praksis ift. datasikkerhed, sundhedsfaglige kvalitet, webtilgængelighed og brugervenlighed.

Oplysningerne om de enkelte udstillede apps leveres af appudvikleren / leverandøren, som er garant for oplysningernes rigtighed. Specifikt gælder det beskrivelse af appen, målgruppe, fokusområde og appens efterlevelse af de fastsatte minimumskriterier jf. gældende lovgivning og praksis. MindApps.dk tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede, ligesom eventuelle fejl løbende rettes.

MindApps.dk fraskriver sig ethvert ansvar for skader direkte eller indirekte forårsaget af apps, som er udstillet på MindApps.dk. MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps. Brug af apps udstillet på MindApps.dk sker på eget ansvar.

Det bemærkes, at Region Syddanmark ikke er dataansvarlig myndighed, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7, for behandlingen af personoplysninger eller vurderingen af sikkerheden i forhold til de udstillede apps. MindApps.dk skal forstås som en hjælp til de dataansvarlige, som behandler personoplysninger i de pågældende apps. De dataansvarlige vil dermed selv være ansvarlige i forhold til udarbejdelse og vurdering af eventuelle risikovurderinger, konsekvensanalyser, behandlingshjemmel m.v. efter Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. I de tilfælde, hvor det er regionen selv, der vælger at benytte en app til behandling af personoplysninger, vil den udvalgte systemejer i regionen være ansvarlig i forhold til udarbejdelse og vurdering af ovenstående.

Såfremt, at en specifik app anbefales eller tages i brug som en del af et behandlingsforløb af autoriserede sundhedspersoner, er den autoriserede sundhedsperson ansvarlig for, at behandlingen finder sted i overensstemmelse med den til enhver tid almindeligt anerkendte faglige standard. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter ikke klager i relation til et sundhedsfagligt behandlingsforløb, hvor en specifik app er blevet anbefalet som led i patientbehandlingen.