Ofte stillede spørgsmål

Her på siden kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål til MindApps.dk, appbiblioteket og brugen af apps til mental sundhed. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Region Syddanmark
Hvorfor har I lavet MindApps.dk?

MindApps.dk opstod i 2014 som svar på et behov fra Børn og Unge Psykiatrien i Odense, hvor patienter og klinikere efterspurgte hjælp til at håndtere sundhedsapps. Udfordringen lå i, at hverken patient eller kliniker følte sig klædt på til at vurdere, om en app var fagligt relevant og efterlevede gældende lovgivning.

Der blev derfor kaldt på hjælp til at navigere i app markedet og til at vurdere, om en konkret app kan være et relevant værktøj til støtte og behandling.

Hvad betyder det, at en app er kvalitetssikret?
Når vi siger, at en app er kvalitetssikret, betyder det, at vi på baggrund af informationer fra appudbyderen, har vurderet, at appen lever op til relevant og gældende lovgivning. Det omfatter både, hvordan brugerens data behandles og håndteres, og hvorvidt appen lever op til eventuelle krav for medicinsk udstyr og webtilgængelighed. Afslutningsvist laver vi en faglig vurdering af den enkelte app for at vurdere om appens formål, indhold og anbefalinger er tilpasset og relevante for målgruppen. Derudover gennemgår vi løbende alle apps for at sikre, at de fungerer som tiltænkt (mindst én gang årligt).
Hvad skal jeg forholde mig til, hvis jeg gerne vil anbefale en app til min patient?

Hvis du gerne vil anbefale en app til din patient, er det vigtigt, at du overvejer følgende:

  • Lav en individuel vurdering: Tag altid hensyn til patientens individuelle behov og egnethed, og vurder løbende appens relevans for den enkelte patient. Samtidig er det vigtigt, at sikre, at patienten har adgang til det nødvendige udstyr for at bruge appen.
  • Lær appen godt at kende: Forstå appens formål, funktioner og navigation. Sæt tid af til at prøve appen, og overvej at udforske den sammen med din patient, så du kan forklare, hvorfor, hvordan og hvornår det kan være gavnligt at benytte appen.
  • Brug kvalitetssikrede apps: Benyt apps, der er kvalitetssikret, eller som i det mindste bygger på anerkendte metoder og god praksis. Her på MindApps.dk kan du via vores appbibliotek finde inspiration til relevante og kvalitetssikrede app for dig eller din patient.

Hvis du anbefaler din patient at benytte en app til støtte og behandling er det dit ansvar, at sikre at behandlingen fortsat udføres forsvarligt. Som ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark, kan du altid kontakte MindApps teamet for hjælp og sparring til anbefaling og brug af apps.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever en fejl i en app udstillet på MindApps.dk?

Hvis du oplever, at der er en fejl i en app, skal du skrive til os på mindapps@rsyd.dk. Når vi modtager din henvendelsen, vil vi gennemgå appen. Herefter kontakter vi udbyderen af appen, med en beskrivelse af den/de fejl du oplever.

Når du kontakter os, må du meget gerne vedhæfte et billede af den/de fejl, du oplever.

Jeg kender en virkelig god app, som jeg ofte anbefaler mine patienter. Hvorfor er den ikke på MindApps.dk?

Det er kun apps, der har været igennem vores kvalitetssikring, som bliver udstillet på MindApps.dk. Samtidig kræver det, at appudbyderen henvender sig til os og selv udfylder Apptjekkeren, som er det første skridt for at blive udstillet på MindApps.dk.

Vi vurderer og tilføjer løbende nye apps, så du er meget velkommen til at kontakte os eller appudbyderen, så vi kan starte deres rejse på vej til udstilling i vores appbibliotek.