Privatlivspolitik

Brug af personoplysninger og data

MindApps.dk lagrer kun din e-mailadresse og andre oplysninger, hvis du direkte har oplyst dem til os. Det sker udelukkende i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev eller udfyldelse af Apptjekkeren. Hvis du ønsker det, kan du altid afmelde nyhedsbrevet, og så sletter vi dine data fra vores system.

Håndtering af personoplysninger i forbindelse med udfyldelse af Apptjekkeren

Udfylder du Apptjekkeren på MindApps.dk, så opbevarer og behandler vi de oplysninger til varetagelse af opgaver i forbindelse med Apptjekkeren, som du afgiver til os i den forbindelse, så længe det er sagligt, jf. databeskyttelsesforordning artikel 5, stk. 1, litra e og 6 stk. 1, litra e.

MindApps.dk bruges dit navn og e-mail til at sende din besvarelse af Apptjekkeren til din e-mail. Apptjekkeren indsamler de påtænkte personoplysninger, som skal indsamles i forbindelse med drift af MindApps, hvor personoplysningerne skal bruges til at identificere din app, hvis du retter henvendelse til MindApps samt til at sende din besvarelse af Apptjekkeren til din e-mail.

Dataansvarlig

Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:
MindApps.dk
Center for Digital Psykiatri
Heden 11, 5000 Odense S
Telefon 9944 9550
Mail mindapps@rsyd.dk
CVR nr: 29190909
(Herefter MindApps.dk)

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen skal personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. MindApps.dk hostes hos leverandøren Simply.

MindApps.dk har indgået databehandleraftale med Simply, der sikrer, at persondata bliver behandlet korrekt og sikkert.

Teknisk drift og udvikling af MindApps.dk varetages af Center for Digital Psykiatri.

MindApps.dk gemmer personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at brugeroplysningerne håndteres forsvarligt, og at de lever op til dine rettigheder som bruger.

Alle dine data bliver sendt via en krypteret forbindelse.

Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles om dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har desuden mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet.

Region Syddanmark har en databeskyttelsesrådgiver. Rådgiveren kan fx vejlede dig om dine rettigheder som registreret i regionens IT-systemer.


Cookies på MindApps.dk


Kontakt os om personoplysninger og cookies

Har du spørgsmål vedrørende sikkerheden, herunder cookies og personoplysninger, er du velkommen til at sende en mail til mindapps@rsyd.dk.

Du har altid mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig.

Sidst opdateret: 5. oktober 2021.

MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps.

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark