MinPlan

MinPlan er en elektronisk psykiatrisk kriseplan. Appen bruges til at udarbejde personlige handlestrategier hvis eller når krisen opstår. I appen indtaster brugeren de symptomer hun skal reagere på og de handlestrategier, der kan hjælpe brugeren ud af krisesituationen. Symptomer og handlestrategier kan kobles sammen og der kan tilføjes relevante kontaktpersoner, personlige billeder og musik, der understøtter handlestrategierne.
Først beskriver du dine symptomer og udfordringer. Dernæst de handlemuligheder du benytter, når du er udfordret. Det kunne være såsom at gå i bad, lytte til beroligende musik, være fysisk aktiv eller anden form for afledning. Herefter kan du tilføje netværk, billeder, musik eller enkle alarmer. Minplan kan bruges forebyggende, så du kan forberede dig, hvis du har erfaringer med at disse udfordringer opstår på bestemte tidspunkter. Den er udarbejdet i samarbejde med fagfolk.

Godt at vide:

  • Appen er afprøvet i psykiatrisk døgnafsnit i Odense i ergoterapeut teamet.
  • De data brugeren vælger at dele via e-mail krypteres ikke og deling af data via appen er derfor på brugerens eget ansvar.

+

  • Appen behøver ingen databehandleraftale.
  • MinPlan har fået en rating på 1,94. Det der trækker op er baggrundsinformationerne samt den kliniske effekt, hvor MinPlan er udviklet i samarbejde med forskere og selvmordsforebyggende instanser. 

 

Brugerperspektiv:

Appen er enkel at navigere i, og det er en klar fordel, at den er gratis og tilgængelig for alle. Den bliver brugt meget forskelligt og individafhængigt, hvilket også er en styrke ved appen.
Nogle bruger appen som et elektronisk huskekort, som de før har været nødt til at have i papirform, nogle har lagt billeder ind af fx pårørende, børn, kæledyr eller andet som har stor betydning for dem. Nogle behandlere bruger den på den måde, at patienten tager billede af en tavle med det, som behandleren og patienten sammen har arbejdet med under samtalen, fx kognitiv terapi.

 

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

  • Oprettelse af symptomer/krisebeskrivelser og handlingsstrategier
  • Tilknytning af musik og billeder til handlingsstrategier
  • Kortlægning af netværk
  • Påmindelsesfunktion
  • Find nærmeste psykiatriske skadestue
  • Kontaktoplysninger til Livslinien og Børnetelefonen

 

Metode

Appen er udviklet til selvmordsforebyggelse. Appen er en typisk kriseplan, der indeholder elementer som kortlægning af netværk, symptom -og krisebeskrivelser, ideer til handlemuligheder- og strategier.

Målgruppe

MinPlan er udviklet til selvmordsforebyggelse men kan bruges bredt til håndtering af krisesituationer.

Udvikler og samarbejdspartnere

Min Plan IVS. Appen er udviklet i samarbejde med forskere og selvmordsforebyggende instanser i Danmark og Norge.

Data og sikkerhed

Appen indeholder oplysninger, der tilsammen kan indikere en helbredstilstand. Data opbevares lokalt på telefonen. Brugeren kan selv vælge at dele data fra appen via en beskedfunktion. Vær opmærksom på, at de data brugeren vælger at dele via e-mail ikke krypteres og at deling af data derfor er på brugerens eget ansvar.

 

Klinisk effekt

Appen er blandt andet afprøvet i Psykiatrisk Afdeling i Odense. Derudover er der lavet en rapport om MinPlan: "MYPLAN – A Mobile Phone Application for Supporting People at Risk of Suicide". I rapporten fremgår det at klinikere fra selvmordsforebyggende klinikker, rapporterer positivt tilbage ift. deres erfaringer med appen. F.eks. at det er let at bruge appen og appen er let accepteret af deres patienter. Ligeledes fremgår det, at deres patienter finder MinPlan let at bruge, appen hjælper dem med at tage ejerskab over deres krisestrategi og flere har brugt MinPlan i kritiske situationer. I rapporten fremgår det, at den største begrænsning ved MinPlan er, at de ikke ved, om den forebygger selvmord. Det er planlagt at teste appens effektivitet i et randomiseret kontrolleret forsøg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark