Min Plan

Minplan er en klassisk kriseplan eller safety plan. Den består af felter, hvor patienten skriver advarselstegn, strategier, kontakter. Desuden findes adresser til alle psykiatriske skadestuer, akutnumre m.m..

Beskrivelse af appen:

Minplan er simpel og overskuelig.

Minplan kan benyttes til mange af livets kriser og udfyldes at brugeren selv eventuelt med hjælp fra pårørende eller professionelle. Det er optimalt at udfylde Minplan på forhånd, så den er klar, når krisen indtræffer.

Minplan er udviklet i samarbejde med forskere og selvmordsforebyggende instanser i Danmark og Norge. Metoden i Minplan er derfor den mest gængse og brugte metode indenfor den psykiatriske verden.

Appens målgruppe:

Mennesker i kriser, der har brug for en konkret plan for at føle sig tryg i livet.

Faglig vurdering:

“Appen findes samlet set anvendelig og udarbejdet efter grundig videnskabelig metode. Det virker umiddelbart ligetil at erstatte kriseplaner på papir med denne tidssvarende appbaserede version. Der foreligger dog i det fremsendte materiale ikke dokumentation for, at appen har nogen klinisk effekt på selvmord eller selvmordsforsøg.” – Fagperson A

“Udmærket app.” – Fagperson B

 

Beskrivelse af appens indhold og målgruppe er leveret af appudvikleren.

Læs mere

MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps.

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark