Tilbage til appbiblioteket
2873

MY INNER ME

MY INNER ME er en mentalsundheds app for forældre med børn i alderen 8+. Appen kan begrænse barnets problemadfærd, hjælpe familien til at forstå hinanden bedre, samt kommunikere mere positivt sammen og have et tættere sammenhold.
Gratis, med tilkøb
Faglig vurdering
“Overordnet set synes jeg det er en meget veldesignet app, der rent teknisk fungerer godt. Den er både nem og intuitiv at navigere rundt i. Indholdet centrerer sig primært om temaer, der omhandler livssituationer samt forskellige typer emotioner og problemadfærd, der tager udgangspunkt i barnets oplevelsesverden.” – Fagperson A

“Det er en visuelt fin og hyggelig app, da indgyder til ro. Indholdet i programmerne er relevant og vurderes af god kvalitet, som er meget brugbar til rette målgruppe og selve indholdet vurderes fagligt robust. Jeg savner visuelle elementer der støtter op om det auditive indhold, da det kan være svært at bevare koncentrationen til så mange og relativt lange lytte øvelser” – Fagperson B.
Beskrivelse af appen
Appen indeholder animationsvideoer, lytteøvelser, dagbog og humør målinger. For private er der 14 dages gratis prøve i App Store og Google Play. Herefter kan man vælge et måneds- eller årsmedlemskab. Nogle virksomheder, forsikrings selskaber mf har en B2B aftale med MY INNER ME, hvor medarbejder eller forsikringstager kan have fri adgang til appen.
Appens målgruppe
Forældre med børn i alderen 8+ Børn 8+
Faglig vurdering
“Overordnet set synes jeg det er en meget veldesignet app, der rent teknisk fungerer godt. Den er både nem og intuitiv at navigere rundt i. Indholdet centrerer sig primært om temaer, der omhandler livssituationer samt forskellige typer emotioner og problemadfærd, der tager udgangspunkt i barnets oplevelsesverden.” – Fagperson A

“Det er en visuelt fin og hyggelig app, da indgyder til ro. Indholdet i programmerne er relevant og vurderes af god kvalitet, som er meget brugbar til rette målgruppe og selve indholdet vurderes fagligt robust. Jeg savner visuelle elementer der støtter op om det auditive indhold, da det kan være svært at bevare koncentrationen til så mange og relativt lange lytte øvelser” – Fagperson B.
Beskrivelse af appen
Appen indeholder animationsvideoer, lytteøvelser, dagbog og humør målinger. For private er der 14 dages gratis prøve i App Store og Google Play. Herefter kan man vælge et måneds- eller årsmedlemskab. Nogle virksomheder, forsikrings selskaber mf har en B2B aftale med MY INNER ME, hvor medarbejder eller forsikringstager kan have fri adgang til appen.
Appens målgruppe
Forældre med børn i alderen 8+ Børn 8+
Beskrivelse af appens indhold og målgruppe er leveret af appudbyderen
Målgruppe
Symptom
Tilgang
Sprog
Aldersgruppe
Seneste vurderet
Version vurderet
Enhed
Platform
Udvikler