Patienthåndbogen

Patienthåndbogen er et sygdomsleksikon målrettet borgere i Danmark. I appen er det muligt at finde viden om sygdomme, symptomer og undersøgelser. Patienthåndbogen er tænkt som et digitalt opslagsværk med søgefunktion, så relevant viden kan tilgås forholdsvist hurtigt. Det kræver dog lidt kendskab til appens opbygning og funktioner. Udvikleren skriver, at informationen i Patienthåndbogen er ment som en støtte – og ikke en erstatning – i forholdet mellem patienten og dennes læge.

Godt at vide:

Det er muligt at gemme artikler som bogmærker og dele disse via mail eller på Facebook. I forbindelse med dette skal du være opmærksom på, at dine data deles og ikke krypteres.

+

  • Der er også en webudgave af lægehåndbogen.
  • Appen er gratis.
  • Appen er veludviklet med et godt design.
  • Nem at bruge ift. at finde den viden du søger.

 

÷

  • Patienthåndbogen kan kun bruges, når du har internetforbindelse eller WiFi.

 

Brugerperspektiv:

Inspirationsgruppen har afprøvet Patienthåndbogen og givet deres brugerperspektiv på appen. De synes appen fungerer godt som et leksikon der kan hjælpe en ift. at give vished, bl.a. om egen sygdom. Den kan bruges, når man er i tvivl, eller når lægen ikke har tid til at svare på spørgsmål. De synes den fungerer nemmere end en googlesøgning, da der ved Google kommer rigtig mange mulige svar op, hvilket kan være uoverskueligt at finde rundt i. Det er smart at appen ikke bare fortæller om sygdomme, men også om regler, rammer og rettigheder og sundhedsoplysninger fx. kosttilskud.
Inspirationsgruppen syntes det tager lidt tid at lære at navigere i appen, og man skal også bruge tid på at lede efter det helt korrekte, da appen indeholder meget information. Sproget er fint og til at forstå, men teksten er lidt lille. Hvis man vælger at tilgå appen på sin tablet, skal man være opmærksom på, at søgeboksen ikke er så logisk placeret ovre i venstre side, og appen fungerer bedst, hvis tabletten vender vandret. 

Læs mere

Tekniske informationer

Funktioner

Opslagsværk

I opslagsværket kan du få viden i form af artikler, billeder og videoer. Du kan vælge at tilgå artiklerne via de forudbestemte kategoriseringer f.eks. Allergi, Kræft, Lunger, Psyke mm. Under hver kategori kan du finde en overordnede beskrivelse af det pågældende organ/sygdom, samt symptomer, sygdomme indenfor samme kategorien og illustrationer. Du kan også vælge at søge på en specifik sygdom i Patienthåndbogen. Under hver specifikke sygdom er det muligt at finde bl.a. en faktaboks som fortæller kort om sygdommen, en mere uddybende beskrivelse af sygdommen, almene råd, viden om smitte, behandling, langtidsudsigterne, lægemidler, viden om hvornår det er relevant at kontakte en læge mm.

Søgefunktion

I Patienthåndbogen er det muligt at søge med fritekst.

Bogmærkefunktion

Med bogmærkefunktionen, kan du gemme artikler, billeder og videoer, så de er hurtigere tilgængelige ved senere læsning.

 

Metode

Patienthåndbogen er et opslagsværk i app-format, og den bygger derfor ikke på en klinisk metode.

Målgruppe

Appen henvender sig bredt til alle borgere i Danmark. I appbeskrivelsen er aldersgruppen 17+.

Udvikler og samarbejdspartnere

Patienthåndbogen er udviklet af Danske Regioner. Artiklerne er skrevet af læger eller specialister inden for det pågældende emne. De skriver at artiklerne løbende bliver revideret og opdateret i takt med forskning og ny viden i samarbejde med en praktiserende læge.

Data og sikkerhed

Appen indsamler i udgangspunktet ikke personfølsomme data, og er sikker at bruge så længe du ikke deler data med Facebook. Du skal være opmærksom på, at der ikke er kode på appen. Hvis nogen får fat i din telefon vil de derfor kunne se hvilke artikler du har gemt som bogmærke. Samtidig kan data sendt med funktionen "del” ske fra egen mail, hvilket betyder at data i mailen ikke er krypteret.

Klinisk effekt

Det er ikke relevant at lave kliniske testforløb på et opslagsværk. Det relevante handler i højere grad om hvilke retningslinjer der er for behandling og diagnosticering i appen. Udvikleren fraskriver sig al ansvar og beskriver at alt indhold og alle oplysninger i Patienthåndbogen er udelukkende til information og kan på ingen måde erstatte en lægekonsultation eller anden form for professionel medicinsk rådgivning og/eller behandling. Indholdet i Patienthåndbogen alene, kan ikke bruges til at stille diagnoser eller foreslå behandling.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark