Tilbage til appbiblioteket
2984

PlaNet

Strukturværktøjet PlaNet hjælper brugeren med at holde et overblik over dagens aktiviteter. Værktøjet kan også beskrives som en udvidet kalender med mulighed for at tilknytte dit støttenetværk som eksterne planlæggere.
Betaling
Faglig vurdering
Den simple og overskuelige opstilling i PlaNet fremmer formålet om at skabe overblik og struktur i dagligdagen. Dog er der dele i brugerfladen, der skabte forvirring eller undring, som f.eks. opdeling i de to moduler ”min plan” og ”planlægning”, da brugerfladen og handlemulighederne derinde langt hen af vejen fremstod meget ens. – Fagperson A

“Det er en god feature at man kan kontakte relevante personer under samtaler og at det også er muligt at indtale beskeder, da det er brugervenligt for mennesker med syns- eller skrivevanskeligheder. Det er en fin funktion at man kan lave målsætning, hvis appen skal stå alene uden introduktion, kunne det være fint med en kort forklarende tekst.” – Fagperson B
Beskrivelse af appen
PlaNet er udviklet til borgere, der lever et selvstændigt liv, men stadig har brug for støtte i hverdagen. Gennem PlaNet kan borgeren selv og fagpersonen planlægge vedkommendes aktiviteter. Til aktiviteterne kan der tilføjes tjeklister, alarmer, links, billeder og beskrivelser, hvilket gør det muligt at tilpasse strukturen til den enkeltes behov. Derudover er der indbygget et sikkert kommunikationsmodul, hvor fagperson og borger kan chatte sammen, når behovet opstår. Som et særskilt modul i PlaNet kan man desuden få adgang til målstyringsværktøjet LiMo, hvor det er muligt for borgeren og/eller fagpersonen at sætte og arbejde hen imod et givent mål. Her kan man ved hjælp af forskellige ikoner visuelt holde et overblik over processen, så man sikrer de bedste betingelser for succes.
Appens målgruppe
PlaNet henvender sig til neurodivergente, der har brug for et redskab til at skabe struktur. Samtidig gør PlaNet det muligt for fagpersoner og pårørende at støtte op om vedkommendes hverdag på afstand
Faglig vurdering
Den simple og overskuelige opstilling i PlaNet fremmer formålet om at skabe overblik og struktur i dagligdagen. Dog er der dele i brugerfladen, der skabte forvirring eller undring, som f.eks. opdeling i de to moduler ”min plan” og ”planlægning”, da brugerfladen og handlemulighederne derinde langt hen af vejen fremstod meget ens. – Fagperson A

“Det er en god feature at man kan kontakte relevante personer under samtaler og at det også er muligt at indtale beskeder, da det er brugervenligt for mennesker med syns- eller skrivevanskeligheder. Det er en fin funktion at man kan lave målsætning, hvis appen skal stå alene uden introduktion, kunne det være fint med en kort forklarende tekst.” – Fagperson B
Beskrivelse af appen
PlaNet er udviklet til borgere, der lever et selvstændigt liv, men stadig har brug for støtte i hverdagen. Gennem PlaNet kan borgeren selv og fagpersonen planlægge vedkommendes aktiviteter. Til aktiviteterne kan der tilføjes tjeklister, alarmer, links, billeder og beskrivelser, hvilket gør det muligt at tilpasse strukturen til den enkeltes behov. Derudover er der indbygget et sikkert kommunikationsmodul, hvor fagperson og borger kan chatte sammen, når behovet opstår. Som et særskilt modul i PlaNet kan man desuden få adgang til målstyringsværktøjet LiMo, hvor det er muligt for borgeren og/eller fagpersonen at sætte og arbejde hen imod et givent mål. Her kan man ved hjælp af forskellige ikoner visuelt holde et overblik over processen, så man sikrer de bedste betingelser for succes.
Appens målgruppe
PlaNet henvender sig til neurodivergente, der har brug for et redskab til at skabe struktur. Samtidig gør PlaNet det muligt for fagpersoner og pårørende at støtte op om vedkommendes hverdag på afstand
Beskrivelse af appens indhold og målgruppe er leveret af appudbyderen
Målgruppe
Symptom
Tilgang
Sprog
Aldersgruppe
Seneste vurderet
Version vurderet
Enhed
Platform
Udvikler
Link til udbyder
MindApps logo

Du gøres opmærksom på, at du skal kontakte app udbyderen for at købe adgang til appen.