Psykologens værktøjskasse

Psykologens værktøjskasse giver dig mulighed for at tage styring i hverdagen. Du kan få støtte til at reducere angst og stress eller lindre smerte. Appen har også øvelser, der giver energi, bedre søvn eller mod til at sige fra.

Beskrivelse af appen:

Appen er udarbejdet af autoriseret psykolog, Lotte Lykke Frederiksen, der også er specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi.

De øvelser og historier, som Lottes klienter har følt sig bedst hjulpet af, ligger nu i Psykologens værktøjskasse. Det er gratis at downloade appen og for 0 kr. kan du orientere dig i de forskellige kategorier fra stress til søvn, tristhed, energi og selvomsorg for at nævne et lille udvalg. Du får tilbudt to historier/øvelser, som du kan lytte til, så længe du har lyst. Hvis du vil lytte til flere får du rabat ved købe dem alle på en gang for 329 kr., (hvorved prisen pr. stk. bliver ca. 6. kr.), eller købe en ad gangen for 25 kr.

Læs mere om Lottes metode i “Helende historier – en fænomenologisk eksistentiel metode i terapi” (Frydenlund, 2015).

Appens målgruppe:

Appen henvender sig til unge og voksne, der har brug for ro og støtte til fx at reducere angst og bekymringer. Den der lytter, hjælpes til at at være med det, der er, og udvise selvomsorg.

Faglig vurdering:

“Sproget er generelt forståeligt og uden fagord eller svært forståeligt termer.
Der vil givet være mange som kan profitere af øvelserne, om end det nok vil være ud fra helt subjektive vurderinger og næppe noget, man kan måle mere kvantitativt. Det er ikke muligt at ”favoritmarkere” enkelte lydfiler, hvilket ville gøre app’en langt mere brugervenlig.” 
– Fagperson A 

“Anbefales til alle aldre.” – Fagperson B

 

Beskrivelse af appens indhold og målgruppe er leveret af appudvikleren.

Læs mere

MindApps.dk understreger, at apps ikke kan erstatte sundhedsfaglig rådgivning, diagnose og behandling. Der tages ikke ansvar for synspunkter, rådgivning, anbefalinger eller udtalelser, der formidles i de forskellige apps.

Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark