Tilbage til appbiblioteket
350

SAFE

SAFEAPP er en mobil applikation til at reducere selvskadende adfærd og lindrer psykisk smerte. Appen informerer om, hvad selvskade er, og hvordan man kan afværge eller aflede denne adfærd. Appen indeholder 36 beroligende eller afledende metoder.
Gratis
Faglig vurdering
“Alt i alt er dette en rigtig god app, der kan hjælpe selvskadende, pårørende og professionelle, til at begrænse selvskade, på samme tid som den kan være til hjælp, hvis man allerede har selvskadet, i forhold til telefonnumre og kort over skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse i nærheden. Det er fx mulighed for at tilføje ”mine favoritter”, noget som gør, at den selvskadende kan lagre de tips, som de synes hjælper. Jeg ville dog være forsigtig med at anbefale Tiktok og Instagram som muligheder for afledning ved selvskadetrang.” – Fagperson A

“Overordnet set vurderer jeg app’en som værende meget relevant og brugbar for målgruppen. Det kan dog til tider være svært at gennemskue, om der er tale om forebyggelse eller behandling. Jeg vil anbefale, at gøre det mere klart i app’en, at den er målrettet forebyggelse. Det er godt, at brugerne har mulighed for selv-monitorering, og der er masser af links til steder, man kan søge mere hjælp, hvis man har behov for det. Siden med metoder er meget indholdsrig og flot designet.” – Fagperson B
Beskrivelse af appen
SAFE informerer om, hvad selvskade er, og hvordan man kan afværge eller aflede denne adfærd. Appen indeholder 36 beroligende eller afledende metoder fordelt på seks kategorier og understøtter en stor målgruppe blandt børn, unge og psykisk syge. Metoderne som præsenteres på appen skal få den selvskadende til at være i stand til at mestre akutte situationer og til at skabe en nemmere dialog mellem den selvskadende, professionelle og de pårørende. Ud over at metoderne er oplysende, bidrager de også til at give omsorg, berolige, skabe ro og anvise alternative handlemuligheder. Appens hensigt er at arbejde primært forebyggende, da den indeholder undervisning i hvordan selvskade opstår, håndteres og forebygges.
Appens målgruppe
Personer der selvskader eller har andre problematikker der forårsager psykisk smerte, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. Skolelærer og pædagoger kan også anvende appen.
Faglig vurdering
“Alt i alt er dette en rigtig god app, der kan hjælpe selvskadende, pårørende og professionelle, til at begrænse selvskade, på samme tid som den kan være til hjælp, hvis man allerede har selvskadet, i forhold til telefonnumre og kort over skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse i nærheden. Det er fx mulighed for at tilføje ”mine favoritter”, noget som gør, at den selvskadende kan lagre de tips, som de synes hjælper. Jeg ville dog være forsigtig med at anbefale Tiktok og Instagram som muligheder for afledning ved selvskadetrang.” – Fagperson A

“Overordnet set vurderer jeg app’en som værende meget relevant og brugbar for målgruppen. Det kan dog til tider være svært at gennemskue, om der er tale om forebyggelse eller behandling. Jeg vil anbefale, at gøre det mere klart i app’en, at den er målrettet forebyggelse. Det er godt, at brugerne har mulighed for selv-monitorering, og der er masser af links til steder, man kan søge mere hjælp, hvis man har behov for det. Siden med metoder er meget indholdsrig og flot designet.” – Fagperson B
Beskrivelse af appen
SAFE informerer om, hvad selvskade er, og hvordan man kan afværge eller aflede denne adfærd. Appen indeholder 36 beroligende eller afledende metoder fordelt på seks kategorier og understøtter en stor målgruppe blandt børn, unge og psykisk syge. Metoderne som præsenteres på appen skal få den selvskadende til at være i stand til at mestre akutte situationer og til at skabe en nemmere dialog mellem den selvskadende, professionelle og de pårørende. Ud over at metoderne er oplysende, bidrager de også til at give omsorg, berolige, skabe ro og anvise alternative handlemuligheder. Appens hensigt er at arbejde primært forebyggende, da den indeholder undervisning i hvordan selvskade opstår, håndteres og forebygges.
Appens målgruppe
Personer der selvskader eller har andre problematikker der forårsager psykisk smerte, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. Skolelærer og pædagoger kan også anvende appen.
Beskrivelse af appens indhold og målgruppe er leveret af appudbyderen
Målgruppe
Symptom
Tilgang
Sprog
Aldersgruppe
Seneste vurderet
Version vurderet
Enhed